Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 24 αποτελέσματα

Marine resources are a vital and growing source of food for human consumption, while oceans also play an important role in climate regulation. Scientific evidence shows that the climate system has changed rapidly in recent decades, with the oceans greatly mitigating the effects of climate change by absorbing excess heat and human-made carbon emissions. The velocity of the effects of climate change leaves little room for adaptation, causing both declines in abundance and geographic shifts in fish ...

On 1 February 2018, the European Commission published a proposal for a recast of the Directive on the quality of water intended for human consumption (the Drinking Water Directive). The proposal responded to the European Citizens' Initiative, Right2Water, and built on a fitness check which concluded that the 20-year old directive is fit for purpose, but needs updating. The main elements of the proposal consist of updating the water quality standards, introducing a risk-based approach to the monitoring ...

EU water legislation

Εν συντομία 10-12-2020

During the December plenary session, Parliament is due to hold a joint debate on water legislation, and subsequently to vote on final adoption of the regulation recasting the Drinking Water Directive (DWD) and on a resolution on the implementation of EU water legislation. Revising the DWD is a result of the first-ever successful European citizens' initiative 'Right2Water'.

World Oceans Day 2020

Εν συντομία 05-06-2020

Every year, 8 June marks World Oceans Day, celebrated since 1992 and officially designated by the United Nations in 2008. Its aim is to raise global awareness of the crucial role oceans play in sustaining life on earth and our duty to protect its rich marine biodiversity and to use its resources sustainably. This year's specific theme, 'Innovation for a Sustainable Ocean', highlights the need for innovative solutions to deal with the challenges oceans are facing. World Oceans Day also offers an opportunity ...

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides ...

The African Union's blue strategy

Εν συντομία 14-03-2019

Harnessing ocean resources in a sustainable manner is the 'new frontier of the African renaissance', according to the African Union. To this end, the African Union has designed an ambitious maritime strategy aimed at restoring ocean health, reinstating security at sea, and strengthening strategic 'blue growth' sectors. The EU is supporting this strategy, which is in line with the main aspects of its own approach to the Africa-EU partnership.

Although oceans are essential to us in many ways, the state of marine biodiversity remains little known. What we do know, however, is that human activities create a number of pressures such as (over-)exploitation, carbon emissions, and pollution, including marine litter. The European Union (EU) has been active in promoting the sustainable use of the seas. In early 2018, the European Commission presented a strategy to address the issue of plastics pollution, including microplastics in our seas.

EYE event - Water for all: Born to run…

Εν συντομία 16-05-2018

As a result of growing demand and climate change, freshwater is getting scarce. In Europe, although the situation is improving, the quality of many freshwater bodies and ecosystems is poor. The European Union has comprehensive rules protecting water and an update to legislation on drinking water is now under discussion.

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, submitted on 1 February 2018 and referred to the European Parliament's Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, και απαραίτητος πόρος για την οικονομία. Η προστασία και η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η ενωσιακή νομοθεσία περί υδάτων αναμορφώθηκε με την έγκριση, το 2000, της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ), η οποία εισήγαγε μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση και την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με βάση τις λεκάνες απορροής ποταμού. Η ΟΠΥ συμπληρώνεται από διεθνείς συμφωνίες και διεθνή νομοθεσία ...