Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 19 αποτελέσματα

The study demonstrates that the COVID-19 pandemic posed unprecedented challenges to the education and youth sector, revealing the lack of preparedness, as well as reinforcing structural weaknesses of education delivery. Recommendations are proposed for a robust action at the EU level to foster more resilient education and youth sector in Europe.

Conclusions and policy recommendations Against this backdrop, the study proposes a series of 9 policy recommendations: 1) Set up a concrete implementation strategy and draw up a comprehensive evaluation framework, in line with the UN’s sustainable development goal 4 on education, in order to monitor progress and identify shortcomings in the implementation of EEA initiatives.

This study presents and examines three communications on a future European Education Area published by the European Commission between November 2017 and September 2020, analysing the reception and assessment of these communications by the other EU institutions, Member States and various stakeholders. It highlights existing challenges and makes concrete recommendations as regards the strategy, governance and priorities required to turn the vision of a European Education Area into reality by 2025.

EU cooperation with Greenland

Briefing 11-04-2019

The overall aim of the European Union-Greenland Partnership Agreement is to boost ties and cooperation between the EU and Greenland, with education and training as one of several key areas of cooperation. As part of the partnership, and taking Greenland's needs into account, the focal point of EU-Greenland financial cooperation is education and training, with a special emphasis on boosting the pre-school and elementary school system, as well as on providing support for vocational education and post-elementary ...

This study analyses the policy developments since the Commission’s 2011 agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems and assess the developments against the aims of the agenda. Second, it summarises most important achievements, shortcomings and challenges, to assess the effectiveness of the policy measures taken to reach the objectives set out in the 2011 agenda. Third, it assesses the renewed EU agenda in the light of these achievements, shortcomings and challenges and its renewed ...

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χαράσσονται στο επίπεδο των μεμονωμένων κρατών μελών. Συνεπώς, η ΕΕ διαδραματίζει κυρίως υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο. Οι κύριοι στόχοι της δράσης της Ένωσης στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού· την ενθάρρυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων και περιόδων σπουδών· την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας ...

European cooperation in the field of education and training is voluntary, yet a strategic framework sets objectives to be attained by 2020. Following a mid-term review concluded last year, the European Parliament will debate a report which praises efforts to take stakeholders’ feedback into account and makes a number of recommendations for the future.

Migrants' life stories reveal different levels of difficulty or ease in the process of integration. The key importance of education as a means of integration is widely acknowledged. For a number of years, the European Parliament has called for tangible commitments and proposed practical measures to integrate migrants and their children through education, training and the recognition of skills.

This study addresses the question of similarities and differences of the education evaluation approaches of the EU and the OECD with the aim of exploring the possibilities of further developing the education evaluation system and the related policies of the EU. The study analyses the existing EU level educational evaluation practices and policies with a special focus on the use of educational indicators and the assessment of pupil competences. On the basis of the analysis a number of recommendations ...

EuroScience (ES) is an association established in Europe in 1997 with headquarters in Strasbourg (France). It was created based on the model of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). A non-profit grassroots organisation Euroscience was from the outset an association of individuals open to research professionals, teachers, students, science administrators, policy-makers, etc. and generally to any citizen with vested interested in science, technology or humanities and their ...