Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 16 αποτελέσματα

The Single European Sky (SES) initiative aims to make EU airspace less fragmented and to improve air traffic management in terms of safety, capacity, cost-efficiency and the environment. Its current regulatory framework is based on two legislative packages: SES I (adopted in 2004), which set the principal legal framework, and SES II (adopted in 2009), which aimed to tackle substantial air traffic growth, increase safety, and reduce costs and delays and the impact of air traffic on the environment ...

New civil aviation safety rules

Briefing 15-10-2018

Flying remains one of the safest forms of transport, and the EU's accident rate is lower than in the rest of the world. However, it cannot automatically be assumed that such performance will continue, as global air traffic is forecast to double over the next 20 years. New technologies, such as unmanned aircraft (drones), are also appearing in European skies, which require adaption of the current regulatory framework. In December 2015, the European Commission proposed to update aviation safety rules ...

New civil aviation safety rules

Briefing 28-03-2018

Flying remains one of the safest forms of transport, and the EU's accident rate is lower than in the rest of the world. However, it cannot automatically be assumed that such performance will continue, as global air traffic is forecast to double over the next 20 years. New technologies, such as unmanned aircraft (drones), are also appearing in European skies, which require adaption of the current regulatory framework. In December 2015, the European Commission proposed to update aviation safety rules ...

Αεροπορικές μεταφορές: ασφάλεια

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-07-2017

Κοινοί κανόνες, οι οποίοι προοδευτικά επεκτάθηκαν σε όλη την αλυσίδα των αεροπορικών μεταφορών, εγγυώνται ένα ενιαίο και υψηλό επίπεδο ασφάλειας[1] εντός της εσωτερικής αγοράς αεροπορικών μεταφορών.

New civil aviation safety rules

Briefing 12-01-2017

Despite some recent high-profile disasters, flying remains one of the safest forms of transport and the EU's accident rate is lower than in the rest of the world. However, it cannot automatically be assumed that such performance will continue, as global air traffic is forecast to double over the next 20 years. In addition, new technologies, such as unmanned aircraft (drones), are also appearing in European skies, which require adaption of the current regulatory framework. In December 2015, the European ...

Remote tower services, where aircraft at an airport are remote-controlled from a separate location, have been introduced to some airports and are being tested at several others. By reviewing the current and emerging technologies, considering some of the risks associated with these technologies and evaluating the contribution of the NextGen and SESAR programmes, this paper aims to assess the feasibility of also providing “remote” en-route Air Traffic Services in Europe.

The main strengths of the IA are its apparently solid information base, including the two supporting studies, as well as good presentation of stakeholder views and the results of the public consultation throughout. It is, however, unfortunate that the external supporting studies do not appear to be publicly available. The IA would have benefitted from a clearer and more complete presentation of the background information and problem definition, as well as more direct reference to the evidence identified ...

New civil aviation safety rules

Briefing 21-01-2016

Despite some recent high-profile disasters, flying remains one of the safest forms of transport and the EU's accident rate is lower than in the rest of the world. However, it cannot automatically be assumed that such performance will continue, as global air traffic is forecast to double over the next 20 years. In addition, new technologies, such as drones, are also appearing in European skies, which require adaption of the current regulatory framework. In December 2015, the European Commission proposed ...

Drones are aircraft which are operated with no pilot on board. Initially developed for military and defence purposes, they are increasingly used for various civil purposes, including photography, rescue operations, infrastructure monitoring, farming and aerial mapping. Being aircraft, drones have to comply with aviation safety rules. International civil aviation rules adopted since 1944 at United Nations level prohibit unmanned aircraft from flying over another state’s territory without its permission ...

The European Aviation Safety Agency

Εν συντομία 17-07-2015

The European Aviation Safety Agency (EASA) is one of the EU's decentralised bodies. Based in Cologne, it has specific regulatory and executive tasks in the field of civil aviation safety and environmental protection. The Agency prepares draft rules, provides technical, scientific and administrative support, conducts standardisation inspections and investigations and certifies aviation products. The scope of its competences might be extended in the framework of the revision of its Basic Regulation ...