Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 18 αποτελέσματα

The Network and Information Security (NIS) Directive is the first piece of EU-wide legislation on cybersecurity, and its specific aim was to achieve a high common level of cybersecurity across the Member States. While it increased the Member States' cybersecurity capabilities, its implementation proved difficult, resulting in fragmentation at different levels across the internal market. To respond to the growing threats posed with digitalisation and the surge in cyber-attacks, the Commission has ...

EU cyber-defence capabilities

Εν συντομία 30-09-2021

Cyberspace has become the fifth domain of warfare alongside the traditional sea, land, air and space. As societies digitalise and become more technologically connected, cyber risks and vulnerabilities increase. The European Union (EU) has been highly active in strengthening cyber capabilities and coordination frameworks through a collection of initiatives and proposals, notably since 2017. The European Parliament will debate recent as well as future measures during the October I 2021 plenary session ...

On 13 September 2017, the Commission adopted a cybersecurity package with a series of initiatives to further improve EU cyber-resilience, deterrence and defence. A year later, the Commission presented a proposal for the creation of a European cybersecurity competence centre with a related network of national coordination centres. The initiative aims to improve and strengthen the EU's cybersecurity capacity, by stimulating the European technological and industrial cybersecurity ecosystem as well as ...

Cyber: How big is the threat?

Εν συντομία 09-07-2019

The internet has transformed the world into a global village transcending physical borders and palpable distances. Often described as 'fog' or a 'globalised network of networks', cyberspace is extremely complex, accessible to everyone and difficult to pinpoint. While thanks to these characteristics cyberspace has opened countless social, economic and political opportunities, it has also become a source of disruption, conflict and geopolitical rivalries. The European Union has recognised that cyber-security ...

ENISA and a new cybersecurity act

Briefing 05-07-2019

In September 2017, the Commission adopted a cybersecurity package with new initiatives to further improve EU cyber-resilience, deterrence and defence. As part of these, the Commission tabled a legislative proposal to strengthen the EU Agency for Network Information Security (ENISA). Following the adoption of the Network Information Security Directive in 2016, ENISA is expected to play a broader role in the EU's cybersecurity landscape but is constrained by its current mandate and resources. The Commission ...

ENISA and new EU Cybersecurity Act

Εν συντομία 06-03-2019

The European Commission proposed to increase EU resilience and response to cyber-attacks via a permanent mandate and an enhanced role for the EU Agency for Network Information Security (ENISA), the EU cybersecurity agency. It also envisages creating the first EU cybersecurity certification framework for ICT products and services, where ENISA will play an important role. The European Parliament's Industry, Research and Energy Committee (ITRE) adopted its report on 10 July 2018, as well as a mandate ...

The Commission describes logically the significance of cyberdefence and the potential for improvement in this field for the EU. However, the impact assessment accompanying the proposal does not appear to have fully followed the requirements of the better regulation guidelines particularly as no open public consultation was conducted. The impact assessment presents a limited range of options as a result of a number of parameters that were pre-set from the outset and which could have constrained the ...

The scope of the problem could have been defined in more precise terms. Furthermore, it remains unclear how the proposed options could help achieve one of the two general objectives of the initiative namely enabling or building an online European identity as the options (including the preferred one) are mostly concerned with the technical improvements of the regulatory framework. Stakeholder views do not appear to be fully reflected in the report and it is unclear how they fed into the IA. A more ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, which is the main part of the 'Cybersecurity package', submitted on 13 September 2017 and referred to Parliament's Committee on Industry, Research and Energy (ITRE). As announced in the State of the Union Address 2017 and the Commission's communication on Europe's Cyber Resilience System and Cybersecurity Industry, the initiative aims ...

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-06-2017

Από το 1995, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν την κινητήρια δύναμη της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης στην ΕΕ[1]. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από την τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) έως τις τηλεπικοινωνίες, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όλους τους τύπους επεξεργασίας και μετάδοσης ήχου και βίντεο, καθώς και τις βασιζόμενες σε δίκτυο λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ...