Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 21 αποτελέσματα

Some 7 000 languages are spoken globally today. However, half of the world's population shares just six native languages, and some 90 % of all languages may be replaced by dominant ones by the end of the century. The harmonious co-existence of 24 official languages is one of the most distinctive features of the European project. Multilingualism is not only an expression of the EU countries' cultural identities, it also helps preserve democracy, transparency and accountability. No legislation can ...

Having considered the possibility of merging the Creative Europe programme with other programmes supporting European values, rights and justice, the European Commission has decided to continue the Creative Europe programme as a stand-alone programme, increasing its budget by 17 %. The only programme focusing exclusively on cultural and creative activities and enterprises, it falls under the 'Cohesion and values' heading of the 2021-2027 multiannual financial framework. The previous programme focused ...

The study provides an up-to-date evaluation of the implementation of the selected smaller and bigger actions within the Creative Europe programme (2014 to 2020) with focus on the European dimension and European added value of the undertaken actions as well as their visibility.

Sign languages in the EU

Εν συντομία 21-09-2018

European Languages Day on 26 September is devoted to the variety of languages spoken by EU citizens. However, not all people can speak, or hear others speaking. Some use sign languages, which policy-makers consider in the context of the rights of people with disabilities, or as a linguistic minority right. To raise awareness, the United Nations launched the International Day of Sign Languages on 23 September 2018.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Είναι το κύριο πρόγραμμα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται προς τις σωστές προτεραιότητες, αλλά ο περιορισμένος προϋπολογισμός του θέτει φραγμούς στην επίτευξη σημαντικού αντίκτυπου. Η έκθεση παρέχει συστάσεις για ένα πιο φιλόδοξο μελλοντικό πρόγραμμα, το οποίο θα αντικατοπτρίζει ...

Multilingualism and lifelong language learning

Εν συντομία 26-09-2017

Rooted in the Treaties, multilingualism reflects the cultural and linguistic diversity of the European Union's Member States. Language learning is critical to the construction of the European Union and imparts essential basic and transversal skills. Language acquisition starts at home, and early childhood education can further enhance self-expression. Yet it does not stop with schooling, adults too acquire language skills, even outside the formal educational system.

Γλωσσική πολιτική

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για προώθηση της κινητικότητας και της διαπολιτισμικής κατανόησης, η ΕΕ έχει ορίσει ως σημαντική προτεραιότητα την εκμάθηση γλωσσών και χρηματοδοτεί πολυάριθμα προγράμματα και έργα στον τομέα αυτό. Κατά την άποψη της ΕΕ, η πολυγλωσσία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Κατά συνέπεια, ένας από τους στόχους της γλωσσικής πολιτικής της ΕΕ είναι το να κατέχει κάθε ευρωπαίος πολίτης δύο ακόμα γλώσσες εκτός από τη μητρική του.

The EU is a unique endeavour involving more than 500 million citizens sharing about 80 different languages, and while multilingualism is a key feature, it is also one of the most substantial challenges for the creation of a truly integrated EU. Language barriers have a profound effect on cross-border public services, on fostering a common European identity, on workers’ mobility, and on cross-border e-commerce and trade, in the context of a Digital Single Market. The emergence of new technological ...

Creative Europe programme at the halfway point

Εν συντομία 24-02-2017

Creative Europe is the only European Union programme that directly targets cultural activities. Its mandatory mid-term evaluation by the European Commission is due by the end of 2017. The March I plenary will discuss the European Parliament’s own-initiative report on the programme’s implementation.

This report delivers an in-depth comparative analysis of thirteen language case studies in order to gain insight into the situation of minority languages in education in Europe. Indications for best practices are described and challenges that minority languages face in education are highlighted. Specific attention is directed to vocational education and career perspectives. Lastly, this report gives recommendations how the EU can support minority languages in education.