Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 869 αποτελέσματα
Ο αριθμός των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται περιορίζεται σε 500, μπορείτε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας

Protection of workers from asbestos

Εν συντομία 27-09-2023

On 28 September 2022, the European Commission proposed a revision of the 2009 Directive on the protection of workers from the risk of exposure to asbestos. Despite the total ban on the use of asbestos in the EU, exposure to this carcinogenic fibre, which is still present in many buildings, kills more than 70 000 people a year in Europe. Parliament is due to vote in October on the agreement reached in interinstitutional negotiations.

Digital platform workers: EU rules one step closer

Εν συντομία 21-06-2023

Platform work is on the rise, with hundreds of digital platforms active in the EU and millions of workers earning some income by working for them. A proposed EU directive seeks to set criteria to determine whether platform workers are self-employed or employees, which is key for improving their working conditions and social rights. In addition, it would set the first EU rules on the use of artificial intelligence in the workplace. With their positions agreed, the European Parliament and the Council ...

Platform work is an umbrella concept covering a heterogeneous group of economic activities completed through a digital platform. As platform workers' rights are not enshrined in EU labour law, this increasingly leads to problems related to various aspects of their work and human development. To remedy this situation, the European Commission has submitted a proposal for a directive aimed at improving the working conditions of platform workers, clarifying their employment status, and establishing the ...

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πολίτες μέσω ευρέος φάσματος ταμείων. Ο παρών οδηγός που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το πλήρες φάσμα των πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, ομαδοποιημένων ανά τομέα δράσης για ευκολία.

Robot applications, including 'collaborative robots' – cobots – designed to collaborate with humans, are in high demand, with sales and installation figures constantly on the rise. However, it is necessary to analyse the risks and opportunities of this technology and its possible social, economic, and ethical impacts. This study presents the current state of collaborative robotics, its benefits, and its disadvantages, with a special emphasis on key aspects such as safety. It presents possible policy ...

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 08-06-2023

Η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ΕΕ από τη δεκαετία του 1980. Με τη θέσπιση νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθορίστηκαν τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των εργαζομένων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν βασική συνιστώσα του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο εγκρίθηκε κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής της ...

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 08-06-2023

Μία από τις τέσσερις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων, τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας, το δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος και το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Περιορισμοί ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας λειτουργεί ως ειδικός οργανισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων ...

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

Η λογοδοσία και η διαφάνεια αποτελούν σημαντικές αξίες στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, θεσπίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις μέσω οδηγιών ή μέτρων που έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.