Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 128 αποτελέσματα

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, evaluates the state of play of the right of petition ten years after the inclusion of the principle of participatory democracy in the EU treaties. After contextualising the right of petition within the broader EU participatory infrastructure, its ultimate objective is to provide a set of recommendations aimed at unleashing its democratic potential ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI and PETI Committees, analyses the use of biometric techniques from an ethical and legal perspective. Biometric techniques raise a number of specific ethical issues, as an individual cannot easily change biometric features, and as these techniques tend to intrude into the human body and ultimately the human self. Further issues are more generally associated ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI and PETI Committees, analyses the use of biometric techniques from an ethical and legal perspective. Biometric techniques raise a number of specific ethical issues, as an individual cannot easily change biometric features, and as these techniques tend to intrude into the human body and ultimately the human self. Further issues are more generally associated ...

This study was requested by the European Parliament’s Committee on Petitions. It was written and published by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The paper describes the methods and procedures of cooperation between the Committee on Petitions and other parliamentary committees on petitions sent for opinion and information and examines improvements brought by the establishment of the Petitions Network. The study analyses impact of petitions on the activities of the ...

This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee. It presents an analysis of the EU right to petition, as a key element of participatory democracy, and its procedure with a focus on the cooperation between the Committee on Petitions and the Commission. It examines the procedures to deal with petitions and infringements of EU law, in particular EU environmental law. It provides an overview ...

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Η παρούσα μελέτη, η οποία ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων κατόπιν αιτήματος της επιτροπής PETI εξετάζει: i) τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» (ζευγάρια του ίδιου φύλου, με ή χωρίς παιδιά) όταν επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων σε αναφορές που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών· ii) τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, presents alternatives for cage housing of farm animals and laying hens and sows in particular. Cage-free housing has a positive effect on the behavioural freedom and welfare of animals. No major problems arise with regard to other aspects of sustainability. Research shows that cage-free housing is currently possible or will be in the future. ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, provides an overview of transparency and integrity-related elements in the current EU setting, covering both substantive elements (including, in particular, conflict of interest and revolving-doors) as well as the body in charge of ethical control and guidance. Based on a comparison covering France, Ireland and Canada, this study proposes an ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions (PETI), focuses on the pervasive use of plastics and reviews the rising consensus on the potential eco-toxicological impacts of these materials, in particular of smaller plastic particles, dubbed microplastics. It discusses possible mitigation strategies aimed at curtailing the prevalence of (micro)plastics, as well as emerging alternatives ...