Έρευνα ανά τύπο δημοσίευσης

At a glance logo

Εν συντομία

Σειρά «Εν συντομία»

(1-2 σελίδες)

Briefing logo

Briefing

Σειρά «Briefing»

(3-10 σελίδες)

In depth analysis logo

Λεπτομερής ανάλυση

Σειρά «Λεπτομερής ανάλυση»

(11-36 σελίδες)

Study logo

Μελέτη

Σειρά «Μελέτη»

(37 σελίδες και άνω)

Factsheets logo

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σειρά «Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Προσεχείς εκδηλώσεις

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Ακρόαση -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Ακρόαση -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Ακρόαση -
FISC

Εταίροι