Έρευνα ανά τύπο δημοσίευσης

At a glance logo

Εν συντομία

Σειρά «Εν συντομία»

(1-2 σελίδες)

Briefing logo

Briefing

Σειρά «Briefing»

(3-10 σελίδες)

In depth analysis logo

Λεπτομερής ανάλυση

Σειρά «Λεπτομερής ανάλυση»

(11-36 σελίδες)

Study logo

Μελέτη

Σειρά «Μελέτη»

(37 σελίδες και άνω)

Factsheets logo

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σειρά «Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Προσεχείς εκδηλώσεις

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Ακρόαση -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Ακρόαση -
FEMM LIBE

Εταίροι