17

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Next Generation EU - Where are assigned revenue? Which impact in 2021?

15-07-2020

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total ...

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total amount of EUR 17 405.5 million in commitment appropriations and EUR 19 159.6 million in payments appropriations in 2019. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.

Assigned revenue in the Recovery Plan - The frog that wishes to be as big as the ox?

15-06-2020

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount ...

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.

EU Own Resources

15-01-2020

This Briefing is a background note for the Committee on Budgets public hearing on “EU Own Resources and Fiscal Policy Harmonisation: Untapped potential for Synergies?” held on 23 January 2020. It describes the very specific structure of the EU revenue which come from three types of own resources, i) traditional own resources, ii) VAT-based own resource and iii) GNI-based own resource. State of play of what has been done to improve own resource is provided. Lastly, fiscal policy harmonisation initiatives ...

This Briefing is a background note for the Committee on Budgets public hearing on “EU Own Resources and Fiscal Policy Harmonisation: Untapped potential for Synergies?” held on 23 January 2020. It describes the very specific structure of the EU revenue which come from three types of own resources, i) traditional own resources, ii) VAT-based own resource and iii) GNI-based own resource. State of play of what has been done to improve own resource is provided. Lastly, fiscal policy harmonisation initiatives in force and proposed are listed.

Defence: What has the EU done?

29-06-2018

Attempts to move towards a common defence have been part of the European Project since its inception. However, more has been achieved in the past two years than in the last 60 years.

Attempts to move towards a common defence have been part of the European Project since its inception. However, more has been achieved in the past two years than in the last 60 years.

Defence: Member States' Spending

31-05-2018

In 2016, the amount of expenditure dedicated to defence represented 1.3% of GDP for the EU-28 and 1.2% of GDP for the Euro area. This is much less than the amount spent on social protection (which is equivalent to 19.1% of GDP), Health (7.1%) or Education (4.7%) but not quite as much as the amount spent on Public Safety and Order (1.7% of GDP) and significantly higher that the amount spent on environmental protection (0.7% of GDP). In 2016, the highest levels of expenditure in defence in the EU were ...

In 2016, the amount of expenditure dedicated to defence represented 1.3% of GDP for the EU-28 and 1.2% of GDP for the Euro area. This is much less than the amount spent on social protection (which is equivalent to 19.1% of GDP), Health (7.1%) or Education (4.7%) but not quite as much as the amount spent on Public Safety and Order (1.7% of GDP) and significantly higher that the amount spent on environmental protection (0.7% of GDP). In 2016, the highest levels of expenditure in defence in the EU were observed in Estonia (2.4% of GDP), followed by Greece (2.1% of GDP), the United-Kingdom (2.0% of GDP) and France (1.8% of GDP). As a share of total government expenditure, defence expenditure amounted to 2.9% in the EU and to 2.6% in the Euro area.

"Other revenue" in the European Union Budget

15-11-2017

The Treaty on the functioning of the European Union divides the revenue of the general budget into two main components: own resources and other revenue. However, the wording of the Treaty indicates that other revenue should remain marginal compared to the own resources in the financing of the EU budget. Today, there are three main categories of own resources: i) traditional own resources, ii) VAT-based resource and iii) GNI-based own resource. The own resources system also includes a specific mechanism ...

The Treaty on the functioning of the European Union divides the revenue of the general budget into two main components: own resources and other revenue. However, the wording of the Treaty indicates that other revenue should remain marginal compared to the own resources in the financing of the EU budget. Today, there are three main categories of own resources: i) traditional own resources, ii) VAT-based resource and iii) GNI-based own resource. The own resources system also includes a specific mechanism for correcting budgetary imbalances in favour of the United Kingdom (the UK correction). In addition, some Member States may choose not to participate in certain justice and home affairs policies. Their own resources payments are adjusted accordingly.

Assigned Revenue in the Budget of the European Parliament

16-10-2017

While assigned revenue is effectively an exception to the principle of universality, it also takes account of the specific nature of such revenue and makes it possible to use it for its natural purpose. In certain cases, such as insurance payments serving to provide compensation for damages or to correct errors, the principle of universality is not applicable, or only with great difficulty. Moreover, assigned revenue is not always ‘true revenue’. In the two examples above, which in fact concern ...

While assigned revenue is effectively an exception to the principle of universality, it also takes account of the specific nature of such revenue and makes it possible to use it for its natural purpose. In certain cases, such as insurance payments serving to provide compensation for damages or to correct errors, the principle of universality is not applicable, or only with great difficulty. Moreover, assigned revenue is not always ‘true revenue’. In the two examples above, which in fact concern compensation for damage or correction of errors, pooling them according to the principle of budgetary universality would not make sense.

Assigned Revenue in the European Union Budget

15-09-2017

Assigned revenue is used to finance specific items of expenditure. It therefore constitutes an exception to the principle of universality.

Assigned revenue is used to finance specific items of expenditure. It therefore constitutes an exception to the principle of universality.

Resources for the funding of the research fund for coal and steel

15-09-2017

The ECSC Treaty, which was concluded for a period of 50 years from its entry into force, expired on 23 July 2002. Accordingly, in the run-up to its expiry, and in view of the benefits which the coal and steel sectors derived from the ECSC research and technological development programmes, the European Council, in the resolution on growth and employment which it adopted in Amsterdam on 16 and 17 June 1997, determined that revenues from reserves outstanding at the expiry of the Treaty should be used ...

The ECSC Treaty, which was concluded for a period of 50 years from its entry into force, expired on 23 July 2002. Accordingly, in the run-up to its expiry, and in view of the benefits which the coal and steel sectors derived from the ECSC research and technological development programmes, the European Council, in the resolution on growth and employment which it adopted in Amsterdam on 16 and 17 June 1997, determined that revenues from reserves outstanding at the expiry of the Treaty should be used for a research fund for sectors related to the coal and steel industry.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

01-06-2017

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε συνεργασία με τα κράτη μέλη υπό τον πολιτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε συνεργασία με τα κράτη μέλη υπό τον πολιτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προσεχείς εκδηλώσεις

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Άλλη δραστηριότητα -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Ακρόαση -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Ακρόαση -
IMCO

Εταίροι