2

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU)

15-10-2020

Η πρωτοβουλία REACT-EU είναι μια νομοθετική πρόταση για την αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, και για την προετοιμασία για μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη. Η REACT-EU επιδιώκει να αντλήσει 58 δισ. EUR επιπλέον για τα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2020-2022 και να αυξήσει την ευελιξία στις δαπάνες της πολιτικής συνοχής.

Η πρωτοβουλία REACT-EU είναι μια νομοθετική πρόταση για την αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, και για την προετοιμασία για μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη. Η REACT-EU επιδιώκει να αντλήσει 58 δισ. EUR επιπλέον για τα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2020-2022 και να αυξήσει την ευελιξία στις δαπάνες της πολιτικής συνοχής.

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.