19

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU

23-04-2020

This Briefing was prepared by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs upon request of the LIBE committee Monitoring Group on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights. It focuses on the measures adopted by EU Member States to fight Covid-19 and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights in the EU. The Policy Department has monitored such measures and examined their impact in relation to: state of emergency and exceptional powers, the functioning ...

This Briefing was prepared by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs upon request of the LIBE committee Monitoring Group on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights. It focuses on the measures adopted by EU Member States to fight Covid-19 and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights in the EU. The Policy Department has monitored such measures and examined their impact in relation to: state of emergency and exceptional powers, the functioning of national parliaments and of the judiciary; freedom of movement; freedom of expression and of the media; freedom of assembly; privacy and data protection; asylum; prisons; discrimination and vulnerable groups; other issues of relevance for Art. 2 TEU. The monitoring exercise reveals a series of areas of possible concern for the EU and the European Parliament. This exercise is notably useful in preparation of the first annual inter-institutional monitoring exercise in the framework of the new European mechanism on the Rule of Law.

Commitments made at the hearing of Didier REYNDERS, Commissioner-designate - Justice

22-11-2019

The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, ...

The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: Upholding the rule of law; and Justice and consumer protection.

Commitments made at the hearing of Věra JOUROVÁ, Vice-President-designate - Values and Transparency

22-11-2019

The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: ...

The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: á - Strengthening democracy and transparency; and - Upholding Europe’s values and rights.

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future

03-07-2019

During the 2014-19 parliamentary term the European Union and notably the European Parliament, through its dedicated Committee on Petitions (PETI), has continued to uphold the right of citizens to petition the EP to raise issues and concerns and to call for redress and action in areas of EU competence, by mobilising institutions and Member States both on issues at the centre of the political debate, and on ‘‘orphan’’ or ‘‘dormant’’ issues. With the aim of better serving EU citizens, the Committee ...

During the 2014-19 parliamentary term the European Union and notably the European Parliament, through its dedicated Committee on Petitions (PETI), has continued to uphold the right of citizens to petition the EP to raise issues and concerns and to call for redress and action in areas of EU competence, by mobilising institutions and Member States both on issues at the centre of the political debate, and on ‘‘orphan’’ or ‘‘dormant’’ issues. With the aim of better serving EU citizens, the Committee on Petitions has developed a Petitions Web Portal, adopted new and updated Guidelines, created a Petitions Network and a special Working Group on Child Welfare Issues. PETI continued to examine a high number of petitions raising issues in all areas of EU activity. In the 9th legislature, PETI could strengthen its achievements by exploring innovative ways to achieve effective solutions for the petitioners.

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future

17-04-2019

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively ...

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively against Poland and against Hungary. The EP has also consolidated its former requests under the proposal for an EU mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental rights (EU DRF Pact). Important legislative dossiers on procedural rights were approved (presumption of innocence, safeguards for children in criminal proceedings, legal aid). While the EP continued to report annually on the situation of fundamental rights in the EU and on traditional issues of interest (among which minorities, Roma, anti-Semitism, right-wing extremism, prisons, media freedom, as well as follow up activities on mass surveillance and CIA), it has also addressed new issues, such as protection of whistle-blowers (a Commission proposal was issued following insistence of the EP), islamophobia, afrophobia and fundamental rights of intersex persons. The EP has also adopted resolutions on the situation in specific Member States, such as Malta, Slovakia, Romania, expressing Rule of Law concerns. Among the challenges that remain open for the next term are the art. 7 TEU procedures against Hungary and Poland, the strengthening of the protection of art. 2 TEU values including through the promotion of the EU DRF Pact, the EU accession to the ECHR, the enhancement of the EU and EP monitoring mechanisms, the adoption of pending files, including the Rule of Law conditionality for EU funds, the Rights and Values and Justice programmes, the equal treatment directive, the reform of the transparency regulation and, in the longer term; the reform of the Treaties.

Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

01-03-2018

Η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των προσώπων στην EE αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιθαγένειας της Ένωσης, η οποία θεσμοθετήθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Τη σταδιακή κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της συμφωνίας Σένγκεν ακολούθησε η έγκριση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Παρά τη σημασία του δικαιώματος αυτού, 10 χρόνια μετά την ...

Η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των προσώπων στην EE αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιθαγένειας της Ένωσης, η οποία θεσμοθετήθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Τη σταδιακή κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της συμφωνίας Σένγκεν ακολούθησε η έγκριση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Παρά τη σημασία του δικαιώματος αυτού, 10 χρόνια μετά την προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας εξακολουθούν να υφίστανται ουσιαστικά εμπόδια όσον αφορά την εφαρμογή της.

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ

01-03-2018

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των εν λόγω αξιών, στο άρθρο 72 της ΣΕΕ προβλέπεται ένας μηχανισμός της ΕΕ για τον καθορισμό του κατά πόσον υφίσταται ...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των εν λόγω αξιών, στο άρθρο 72 της ΣΕΕ προβλέπεται ένας μηχανισμός της ΕΕ για τον καθορισμό του κατά πόσον υφίσταται σοβαρή και διαρκής παραβίαση των αξιών της ΕΕ από κράτος μέλος, και ενδεχομένως για την επιβολή κυρώσεων, ο οποίος ενεργοποιήθηκε πρόσφατα για πρώτη φορά. Η ΕΕ δεσμεύεται επίσης από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα που πρέπει να γίνονται σεβαστά τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί επίσης να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

01-01-2018

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν επέμενε στην ανάγκη να επιτευχθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στην ενίσχυση της ασφάλειας και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Νέοι κανόνες της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων που θα ενισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και απλοποιημένοι κανόνες ...

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν επέμενε στην ανάγκη να επιτευχθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στην ενίσχυση της ασφάλειας και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Νέοι κανόνες της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων που θα ενισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και απλοποιημένοι κανόνες για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή έχουν τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο του 2018.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

01-10-2017

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνες για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία ή με βάση καταγγελίες πολιτών της ΕΕ. Διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνες για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία ή με βάση καταγγελίες πολιτών της ΕΕ. Διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Το δικαίωμα αναφοράς

01-10-2017

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη μορφή καταγγελίας ή αιτήματος, για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό τους και αναλαμβάνει την εξέτασή τους.

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη μορφή καταγγελίας ή αιτήματος, για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό τους και αναλαμβάνει την εξέτασή τους.

Προσεχείς εκδηλώσεις

10-05-2021
Lessons from a public health crisis: Impact of the COVID-19 pandemic on cancer care
Ακρόαση -
BECA
10-05-2021
Foreign interference from the Kremlin - Mikhail Khodorkovsky guest in INGE
Ακρόαση -
INGE
10-05-2021
ENVI Public Hearing on new genomic techniques in the food sector
Ακρόαση -
ENVI

Εταίροι