10

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Structural and Cohesion Policies and the Fight against Poverty

14-01-2011

This note examines what role, if any, the EU's 'structural policies' play in fighting poverty and social exclusion. The latter include regional policy, the Common Agricultural Policy, the Common Fisheries Policy, the Common Transport Policy and education/culture policies. It also analyses these policies and sectors against the background of the economic and financial crisis.

This note examines what role, if any, the EU's 'structural policies' play in fighting poverty and social exclusion. The latter include regional policy, the Common Agricultural Policy, the Common Fisheries Policy, the Common Transport Policy and education/culture policies. It also analyses these policies and sectors against the background of the economic and financial crisis.

The European Heritage Label

15-07-2010

This note provides a short introduction to the European Commission's proposal for creating a European Heritage Label (EHL), published in March 2010.

This note provides a short introduction to the European Commission's proposal for creating a European Heritage Label (EHL), published in March 2010.

Οι διαρθρωτικές πολιτικές και οι πολιτικές συνοχής μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας

15-02-2010

Είναι προφανές ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει σημαντικές συνέπειες για τις διαρθρωτικές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι αλλαγές που επέρχονται στις πολιτικές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Β της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αλλαγές θεσμικής, διαδικαστικής, δημοσιονομικής φύσεως καθώς και αλλαγές επί της ουσίας – νομικές βάσεις).

Είναι προφανές ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει σημαντικές συνέπειες για τις διαρθρωτικές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι αλλαγές που επέρχονται στις πολιτικές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Β της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αλλαγές θεσμικής, διαδικαστικής, δημοσιονομικής φύσεως καθώς και αλλαγές επί της ουσίας – νομικές βάσεις).

The Revision of the 'Broadcasting Communication' and its Implications for Public Service Television

15-10-2009

This note provides an overview of the issues raised by the revision of the 'Broadcasting Communication' that took place in 2009. It identifies what is new in the Communication and describes the possible implications for the state aid granted to public service broadcasters in the EU.

This note provides an overview of the issues raised by the revision of the 'Broadcasting Communication' that took place in 2009. It identifies what is new in the Communication and describes the possible implications for the state aid granted to public service broadcasters in the EU.

Πρακτικοσ οδηγοσ

15-04-2009

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

H προκληση τησ κλιματικησ αλλαγησ για τη διαρθρωτικη πολιτικη και την πολιτικη συνοχησ

15-04-2009

Στο παρόν υπόμνημα εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν η διαρθρωτική πολιτική και η πολιτική συνοχής, και συγκεκριμένα οι πολιτικές για τη γεωργία, την αλιεία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές και η περιφερειακή πολιτική, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του παρόντος υπομνήματος είναι να παράσχει μια επισκόπηση των προβλημάτων, των προκλήσεων και των επιλογών πολιτικής στους συγκεκριμένους τομείς.

Στο παρόν υπόμνημα εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν η διαρθρωτική πολιτική και η πολιτική συνοχής, και συγκεκριμένα οι πολιτικές για τη γεωργία, την αλιεία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές και η περιφερειακή πολιτική, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του παρόντος υπομνήματος είναι να παράσχει μια επισκόπηση των προβλημάτων, των προκλήσεων και των επιλογών πολιτικής στους συγκεκριμένους τομείς.

Youth Policy and Participation in the EU

16-03-2009

This note provides an introduction to the current status of the European Union's Youth Policy, in the context of the debate over its reform. It focuses in particular on the theme of the political and civic participation of young people.

This note provides an introduction to the current status of the European Union's Youth Policy, in the context of the debate over its reform. It focuses in particular on the theme of the political and civic participation of young people.

An Overview of Media Literacy

08-04-2008

This note serves as an introduction to the concept of "media literacy", exploring its various meanings and why its political profile has become increasingly high in recent years. It summarises some general trends in media literacy in the EU over recent decades, as well as recent EU policy initiatives, including the Communication on "A European approach to media literacy" published by the European Commission in December 2007.

This note serves as an introduction to the concept of "media literacy", exploring its various meanings and why its political profile has become increasingly high in recent years. It summarises some general trends in media literacy in the EU over recent decades, as well as recent EU policy initiatives, including the Communication on "A European approach to media literacy" published by the European Commission in December 2007.

Content and Quality of Teacher Education Across the European Union

17-03-2008

This study provides an overview of primary teacher education systems in the EU, highlighting common features and differences and presenting specific information for all Member States. It argues, based on the small amount of research evidence available, that the quality of teacher training has a strong influence on pupils' performance in school. The authors identify training practices that have been successful in some Member States and warrant being applied in others and provide policy recommendations ...

This study provides an overview of primary teacher education systems in the EU, highlighting common features and differences and presenting specific information for all Member States. It argues, based on the small amount of research evidence available, that the quality of teacher training has a strong influence on pupils' performance in school. The authors identify training practices that have been successful in some Member States and warrant being applied in others and provide policy recommendations to MEPs, including on induction and continuous training for teachers.

Interoperability of Digital Interactive Television Services

23-02-2007

This note provides a brief introduction to the issue of the interoperability of digital interactive television services, with reference to the European Commission's 2006 Communication on the same subject. It evaluates the importance of the topic for the work of Parliament's Committee on Culture.

This note provides a brief introduction to the issue of the interoperability of digital interactive television services, with reference to the European Commission's 2006 Communication on the same subject. It evaluates the importance of the topic for the work of Parliament's Committee on Culture.

Προσεχείς εκδηλώσεις

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι