10

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Research for CULT Committee - Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations

25-02-2021

Cultural and creative sectors (CCS) have been hit hard by the consequences of the COVID-19 pandemic. This study analyses the so far effects of the crisis on the CCS, as well as the policy responses that are formulated to support the sectors. Based on the analysis, policy recommendations are formulated to further improve the resilience of the CCS in Europe in the medium and longer term.

Cultural and creative sectors (CCS) have been hit hard by the consequences of the COVID-19 pandemic. This study analyses the so far effects of the crisis on the CCS, as well as the policy responses that are formulated to support the sectors. Based on the analysis, policy recommendations are formulated to further improve the resilience of the CCS in Europe in the medium and longer term.

Εξωτερικός συντάκτης

IDEA Consult: Isabelle De Voldere, Martina Fraioli, Eveline Durinck Goethe-Institut: Antonia Blau, Sina Lebert Inforelais: Sylvia Amann Values of Culture&Creativity: Joost Heinsius

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Πολιτισμός

01-04-2018

Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα, η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών ιδρυμάτων διαφόρων χωρών ή η προώθηση της κινητικότητας για όσους εργάζονται στον τομέα της δημιουργίας. Ορισμένες διατάξεις των Συνθηκών αν και δεν αναφέρονται άμεσα στον πολιτισμό, επηρεάζουν τον πολιτιστικό τομέα.

Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα, η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών ιδρυμάτων διαφόρων χωρών ή η προώθηση της κινητικότητας για όσους εργάζονται στον τομέα της δημιουργίας. Ορισμένες διατάξεις των Συνθηκών αν και δεν αναφέρονται άμεσα στον πολιτισμό, επηρεάζουν τον πολιτιστικό τομέα.

Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης

01-04-2018

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία αναθεωρήθηκε το 2018. Το κύριο ενωσιακό μέσο για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί να γίνονται ...

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία αναθεωρήθηκε το 2018. Το κύριο ενωσιακό μέσο για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί να γίνονται σεβαστές «η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους».

Αθλητισμός

01-04-2018

Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αρμοδιότητες της ΕΕ είναι σχετικά πρόσφατες, αφού τις απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και τη διαχείριση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού στο πλαίσιο ...

Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αρμοδιότητες της ΕΕ είναι σχετικά πρόσφατες, αφού τις απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και τη διαχείριση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για να στηρίξει προγράμματα και δίκτυα στον τομέα του αθλητισμού.

Επικοινωνιακή πολιτική

01-04-2018

Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναπτύξει διάφορα εργαλεία και υπηρεσίες για τη διατήρηση της επαφής με το κοινό και την ενημέρωσή του. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και στα ευρωπαϊκά ...

Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναπτύξει διάφορα εργαλεία και υπηρεσίες για τη διατήρηση της επαφής με το κοινό και την ενημέρωσή του. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και στα ευρωπαϊκά θέματα.

Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης

01-11-2017

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία σήμερα (2017) τελεί υπό αναθεώρηση. Το κύριο ενωσιακό μέσο για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ...

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία σήμερα (2017) τελεί υπό αναθεώρηση. Το κύριο ενωσιακό μέσο για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί να γίνονται σεβαστές «η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους».

Επικοινωνιακή πολιτική

01-10-2017

Η επικοινωνιακή πολιτική δεν διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις των Συνθηκών, αλλά αποτελεί φυσική απόρροια της υποχρέωσης της ΕΕ να παρέχει εξηγήσεις στους πολίτες για τη λειτουργία και τις πολιτικές της καθώς και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γενικότερα. Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η νέα Πρωτοβουλία ...

Η επικοινωνιακή πολιτική δεν διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις των Συνθηκών, αλλά αποτελεί φυσική απόρροια της υποχρέωσης της ΕΕ να παρέχει εξηγήσεις στους πολίτες για τη λειτουργία και τις πολιτικές της καθώς και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γενικότερα. Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η νέα Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες, να συμμετέχουν πιο άμεσα στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και στα ευρωπαϊκά θέματα.

Αθλητισμός

01-09-2017

Οι αρμοδιότητες της ΕΕ στον χώρο του αθλητισμού είναι σχετικά πρόσφατες αφού τις απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και τη διαχείριση πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, διατέθηκε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού ...

Οι αρμοδιότητες της ΕΕ στον χώρο του αθλητισμού είναι σχετικά πρόσφατες αφού τις απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και τη διαχείριση πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, διατέθηκε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού με σκοπό την υποστήριξη προγραμμάτων και δικτύων στον τομέα του αθλητισμού.

Προσεχείς εκδηλώσεις

28-06-2021
Child protection under EU law
Ακρόαση -
JURI
01-07-2021
EPRS online policy roundtable:The post-pandemic EU political system [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
01-07-2021
AIDA-ECON Public Hearing on AI and Financial Services
Ακρόαση -
AIDA ECON

Εταίροι