9

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)

01-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που έχει ως στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (EBA, ESMA και EIOPA) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το ΕΣΧΕ εξελίσσεται διαρκώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί, και ...

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που έχει ως στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (EBA, ESMA και EIOPA) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το ΕΣΧΕ εξελίσσεται διαρκώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί, και ιδίως η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης, ο στόχος της ανάπτυξης μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

01-02-2018

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε σταδιακά: 1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957--1973)· 2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· 3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· 4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος πριν από την ...

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε σταδιακά: 1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957--1973)· 2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· 3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· 4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος πριν από την κρίση (1999-2007)· και 5) παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και μεταρρύθμιση μετά την κρίση (από το 2007 και μετά). Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιουργεί νέες προκλήσεις με δυνητικές επιπτώσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός και εκτός της ΕΕ.

Πολιτική ανταγωνισμού

01-02-2018

Ο κύριος στόχος των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είναι να καταστεί δυνατή η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης ως βασικής κινητήριας δύναμης για την ευημερία των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας της ΕΕ στο σύνολό της. Για τον σκοπό αυτό, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη των περιορισμών και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η ΣΛΕΕ απαγορεύει τις περιοριστικές του ανταγωνισμού ...

Ο κύριος στόχος των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είναι να καταστεί δυνατή η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης ως βασικής κινητήριας δύναμης για την ευημερία των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας της ΕΕ στο σύνολό της. Για τον σκοπό αυτό, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη των περιορισμών και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η ΣΛΕΕ απαγορεύει τις περιοριστικές του ανταγωνισμού συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και την κατάχρηση κυρίαρχων θέσεων από επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και οι εξαγορές με κοινοτική διάσταση ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαγορευθούν, εφόσον αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του ανταγωνισμού. Ακόμη, οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων ή προϊόντων οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού απαγορεύονται, αλλά είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται δεκτές. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι διατάξεις περί ανταγωνισμού ισχύουν επίσης για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Προσεχείς εκδηλώσεις

25-02-2021
Hearing on Long distance transports inside EU
Ακρόαση -
ANIT
25-02-2021
The EU-Mercosur Trade Agreement
Ακρόαση -
INTA
25-02-2021
Joint Public Hearing ‘Plastics and waste management in the circular economy’
Ακρόαση -
PETI ENVI

Εταίροι