6

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Commitments made at the hearing of Maroš ŠEFČOVIČ, Vice-President-designate - Interinstitutional Relations and Foresight

22-11-2019

This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.

This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.

Fact Finding visit to Italy ( Valledora-Piemonte) 17-18 December

17-12-2018

The aim of this briefing is to provide summarized information for the delegation of the Committee on Petitions which is to visit the above-mentioned Valledora area in the Piedmont Region of Italy from 17 to 18 December 2018.

The aim of this briefing is to provide summarized information for the delegation of the Committee on Petitions which is to visit the above-mentioned Valledora area in the Piedmont Region of Italy from 17 to 18 December 2018.

Artificial Intelligence and civil law; liability rules for drones

13-12-2018

This study – commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI Committee – analyses existing European and national legislation on the regulation of drones for civil use, discussing how they are defined and classified, whether certification and registration is required, how liability is apportioned between the subjects involved, and if compulsory insurance is provided for. Finally, on the basis of a risk-management ...

This study – commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI Committee – analyses existing European and national legislation on the regulation of drones for civil use, discussing how they are defined and classified, whether certification and registration is required, how liability is apportioned between the subjects involved, and if compulsory insurance is provided for. Finally, on the basis of a risk-management approach, the study elaborates recommendations for future policy formulation.

Waste Management in Europe: Main Problems Identified in EU Petitions and Best Practices (updated version)

13-03-2018

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee examines the application and proper transposition of European environmental law on waste by Member States, that is one of the recurrent topics addressed by the Committee on Petitions, which collects complaints from citizens in this matter and call for respect of the rule of law. Waste management concerns all activities and actions that are required ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee examines the application and proper transposition of European environmental law on waste by Member States, that is one of the recurrent topics addressed by the Committee on Petitions, which collects complaints from citizens in this matter and call for respect of the rule of law. Waste management concerns all activities and actions that are required to manage waste, from its generation to its final disposal. This includes the collection, transport, treatment and disposal of waste, together with monitoring and regulation. This study is an updated version of the previous research from 2011. Based on the results from 2011, new petitions from 2013 to 2016 were analysed with the aim to update the main findings and recommendations on the crucial areas of complaints. The results of the recently carried out assessment show that most of the analysed petitions still relate to deficits in the waste management system, the operating of existing installations (mainly landfills) and the permitting procedure for new facilities. In addition, two petitions address the improper management of radioactive waste which constitutes a new area of complaint (EURATOM Treaty) compared to the analysis in 2011. For all the main areas covered, best practice examples and recommendations for better approaches in future were updated and reviewed.

Εξωτερικός συντάκτης

Martin GIERSCH; Francesca MONTEVECCHI; Christian NEUBAUER; Umweltbundesamt GmbH

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή

01-10-2017

Η Επιτροπή είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που έχει το μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας και σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός και το εξωτερικό εμπόριο. Πρόκειται για το κύριο εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνίσταται σε ένα σώμα μελών που απαρτίζεται από έναν Επίτροπο ανά κράτος μέλος. Η Επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και την τήρηση των Συνθηκών από τα κράτη μέλη· προεδρεύει επίσης στις επιτροπές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή ...

Η Επιτροπή είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που έχει το μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας και σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός και το εξωτερικό εμπόριο. Πρόκειται για το κύριο εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνίσταται σε ένα σώμα μελών που απαρτίζεται από έναν Επίτροπο ανά κράτος μέλος. Η Επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και την τήρηση των Συνθηκών από τα κράτη μέλη· προεδρεύει επίσης στις επιτροπές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Το πρώην σύστημα της επιτροπολογίας έχει αντικατασταθεί από νέα νομικά μέσα, και συγκεκριμένα από τις εκτελεστικές και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

PETI Fact-Finding Mission to Taranto (17-19 July 2017) - Environmental topics in Taranto: ILVA plant and ENI refinery (Petitions: 0760/2007, 2207/2013, 1107/2011, 0024/2012)

04-07-2017

The Committee on Petitions has been working intensively on several petitions ( 0760/2007, 2207/2013, 1107/2011 and 0024/2012) on the ILVA steel plant, ENI refinery and new gas pipeline located in the Taranto region. The area is suffering from considerable, long-standing social problems related to unemployment and from the consequences of the non-compliance with the European environmental and health legislation.

The Committee on Petitions has been working intensively on several petitions ( 0760/2007, 2207/2013, 1107/2011 and 0024/2012) on the ILVA steel plant, ENI refinery and new gas pipeline located in the Taranto region. The area is suffering from considerable, long-standing social problems related to unemployment and from the consequences of the non-compliance with the European environmental and health legislation.

Προσεχείς εκδηλώσεις

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Ακρόαση -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Ακρόαση -
FEMM LIBE

Εταίροι