6

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: Διττή εκπαίδευση: γέφυρα πάνω από ταραγμένα νερά?

15-10-2014

Η εργασιακή εμπειρία τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, η έλλειψη της εν λόγω εμπειρίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα άτομα που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά. Πολλοί νέοι είναι παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο: δεν μπορούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ωστόσο δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας, επειδή δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Όπως αποδεικνύεται, τα συστήματα μαθητείας έχουν μεγάλης κλίμακας αντίκτυπο στην προώθηση της απασχόλησης ...

Η εργασιακή εμπειρία τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, η έλλειψη της εν λόγω εμπειρίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα άτομα που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά. Πολλοί νέοι είναι παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο: δεν μπορούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ωστόσο δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας, επειδή δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Όπως αποδεικνύεται, τα συστήματα μαθητείας έχουν μεγάλης κλίμακας αντίκτυπο στην προώθηση της απασχόλησης των νέων, αποτελούν δε σημαντικό λόγο για τα χαμηλά επίπεδα ανεργίας των νέων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο στην ανακοίνωση Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης όσο και στην ανακοίνωση του 2013 για την ανεργία των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αφενός, για ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διεθνών προδιαγραφών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των επαγγελματικών δεξιοτήτων, και, αφετέρου, για προώθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής πρακτικής άσκησης και μαθητείας καθώς και των ποιοτικών διττών συστημάτων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) δημοσίευσε, έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, μελέτη η οποία εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της διττής εκπαίδευσης και διερευνά τις εξελίξεις πολιτικής στην ΕΕ-28 σε σχέση με τη θέσπιση και/ή τη βελτίωση του εν λόγω τύπου μάθησης.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Οι διαρθρωτικές πολιτικές και οι πολιτικές συνοχής μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας

15-02-2010

Είναι προφανές ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει σημαντικές συνέπειες για τις διαρθρωτικές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι αλλαγές που επέρχονται στις πολιτικές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Β της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αλλαγές θεσμικής, διαδικαστικής, δημοσιονομικής φύσεως καθώς και αλλαγές επί της ουσίας – νομικές βάσεις).

Είναι προφανές ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει σημαντικές συνέπειες για τις διαρθρωτικές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι αλλαγές που επέρχονται στις πολιτικές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Β της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αλλαγές θεσμικής, διαδικαστικής, δημοσιονομικής φύσεως καθώς και αλλαγές επί της ουσίας – νομικές βάσεις).

Προσεχείς εκδηλώσεις

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Ακρόαση -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Ακρόαση -
FEMM LIBE

Εταίροι