2

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Research for PECH Committee - Fisheries in Vietnam

30-11-2018

Vietnam is located in Southeast Asia on the eastern Indochina Peninsula, with a population just over 93.6 million, it is the eighth-most-populous Asian country. There are four main fishing areas in Vietnam: the Gulf of Tonkin, shared with China; the Central area; the South-eastern area; and the South-western area (part of the Gulf of Thailand), shared with Cambodia and Thailand. According to the 2016 report of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Vietnam is the third ...

Vietnam is located in Southeast Asia on the eastern Indochina Peninsula, with a population just over 93.6 million, it is the eighth-most-populous Asian country. There are four main fishing areas in Vietnam: the Gulf of Tonkin, shared with China; the Central area; the South-eastern area; and the South-western area (part of the Gulf of Thailand), shared with Cambodia and Thailand. According to the 2016 report of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Vietnam is the third largest seafood exporter worldwide after China and Norway before Thailand and India.

Η αλιεια γκριζασ γαριδασ στη Βορεια Θαλασσα

16-05-2011

Σκοπός της μελέτης είναι να προσφέρει στα μέλη της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια σαφή περιγραφή της αλιείας γκρίζας γαρίδας της Βόρειας Θάλασσας (Crangon crangon) και των συναφών αγορών στις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τη Δανία. Η μελέτη έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο πληροφοριών. Αφορά ζητήματα παραγωγής (οικονομική και κοινωνική σημασία της παραγωγής, κερδοφορία των στόλων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις), καθώς και ζητήματα αγοράς (οργάνωση της βιομηχανίας, ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων ...

Σκοπός της μελέτης είναι να προσφέρει στα μέλη της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια σαφή περιγραφή της αλιείας γκρίζας γαρίδας της Βόρειας Θάλασσας (Crangon crangon) και των συναφών αγορών στις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τη Δανία. Η μελέτη έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο πληροφοριών. Αφορά ζητήματα παραγωγής (οικονομική και κοινωνική σημασία της παραγωγής, κερδοφορία των στόλων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις), καθώς και ζητήματα αγοράς (οργάνωση της βιομηχανίας, ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης και μεταποίησης, τιμές και περιθώρια κέρδους στον τομέα), και περιγράφει την εφαρμογή της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα της γκρίζας γαρίδας της Βόρειας Θάλασσας.

Εξωτερικός συντάκτης

Dominique AVIAT (A.N.D. International), Cecile DIAMANTIS (A.N.D. International), Thomas NEUDECKER (Johann Heinrich von Thünen-Institut), Jörg BERKENHAGEN (Johann Heinrich von Thünen-Institut) and Milan MÜLLER (Johann Heinrich von Thünen-Institut)

Προσεχείς εκδηλώσεις

01-03-2021
Decarbonising European industry: hydrogen and other solutions (online event)
Εργαστήριο -
STOA
01-03-2021
Hearing on Transport of live animals in third countries
Ακρόαση -
ANIT
01-03-2021
Exchange of views with HR/VP Josep Borrell
Ακρόαση -
INGE

Εταίροι