5

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Trump, trade and tariffs [What Think Tanks are thinking]

16-03-2018

US President, Donald Trump, has imposed tariffs on steel and aluminium imports, raising fears of a trade war with other countries. He has argued that the levies, of 25 % on steel and 10 % on aluminium, are needed to protect US national security. But many analysts and politicians believe that they are actually meant to protect domestic producers and meet Trump's pre-election promise to return manufacturing jobs to the US. The European Union is seeking an exemption from the tariffs, which has already ...

US President, Donald Trump, has imposed tariffs on steel and aluminium imports, raising fears of a trade war with other countries. He has argued that the levies, of 25 % on steel and 10 % on aluminium, are needed to protect US national security. But many analysts and politicians believe that they are actually meant to protect domestic producers and meet Trump's pre-election promise to return manufacturing jobs to the US. The European Union is seeking an exemption from the tariffs, which has already been granted, in principle, to Canada and Mexico. If this does not happen, the EU could respond in several ways, including by imposing its own tariffs on US products. This note offers links to a series of recent commentaries and reports from major international think tanks and research institutes in reaction to Trump's decision. More reports on international trade can be found in a previous edition of 'What Think Tanks are thinking' published in June 2017.

New US tariffs: Potential impact on the WTO

13-03-2018

On 8 March 2018, US President Donald Trump signed orders imposing tariffs of 25 % on steel imports and 10 % on aluminium imports. These tariffs will apply to all countries, except Canada and Mexico (and possibly also Australia). President Trump has expressed a willingness to discuss the measures with individual countries and make additional exceptions if US (security) concerns are addressed. The European Commission and other US trading partners have expressed their concern at the measures, fearing ...

On 8 March 2018, US President Donald Trump signed orders imposing tariffs of 25 % on steel imports and 10 % on aluminium imports. These tariffs will apply to all countries, except Canada and Mexico (and possibly also Australia). President Trump has expressed a willingness to discuss the measures with individual countries and make additional exceptions if US (security) concerns are addressed. The European Commission and other US trading partners have expressed their concern at the measures, fearing that they could lead to a wider trade dispute. The Trump administration's justification of the tariffs on national security grounds is also viewed as a threat to the multilateral trading system.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

01-11-2017

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η πρώτη από τις τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζεται μέσω της εξάλειψης των τελωνειακών δασμών και των ποσοτικών περιορισμών, και μέσω της απαγόρευσης των μέτρων που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους τελωνειακούς δασμούς ή τους ποσοτικούς περιορισμούς. Οι αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της εξάλειψης των φυσικών και των τεχνικών εμποδίων και της προώθησης της τυποποίησης, προστέθηκαν προκειμένου να στηρίξουν την ολοκλήρωση ...

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η πρώτη από τις τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζεται μέσω της εξάλειψης των τελωνειακών δασμών και των ποσοτικών περιορισμών, και μέσω της απαγόρευσης των μέτρων που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους τελωνειακούς δασμούς ή τους ποσοτικούς περιορισμούς. Οι αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της εξάλειψης των φυσικών και των τεχνικών εμποδίων και της προώθησης της τυποποίησης, προστέθηκαν προκειμένου να στηρίξουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η έγκριση του νέου νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ) το 2008, ενίσχυσε σημαντικά τους κανόνες εμπορικής διάθεσης των προϊόντων, την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, το σύστημα εποπτείας της αγοράς στην ΕΕ και το σήμα της ΕΚ. Επίσης, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης εδραιώθηκε, και εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που δεν καλύπτονται από την εναρμόνιση της ΕΕ.

Establishing Free Zones for regional development

12-03-2013

Free Zones are geographic areas in which a governmental authority offers incentives, different from the host country's regular policies, to companies operating in the region. Given the nature of these incentives, designated zones are often said to function as "growth poles" for the region, or even beyond.

Free Zones are geographic areas in which a governmental authority offers incentives, different from the host country's regular policies, to companies operating in the region. Given the nature of these incentives, designated zones are often said to function as "growth poles" for the region, or even beyond.

The Social and Economic Consequences of Abolishing 'Duty Free' Within the EU

01-10-1997

The abolition in 1999 of duty-free sales for persons travelling within the European Union has become the subject of a lively controversy. This study considers the basic statistics, the legal situation, the consequences of national budgets, the foreseeable results of the abolition of duty-free sales and in particular the regional and local effect of abolition.

The abolition in 1999 of duty-free sales for persons travelling within the European Union has become the subject of a lively controversy. This study considers the basic statistics, the legal situation, the consequences of national budgets, the foreseeable results of the abolition of duty-free sales and in particular the regional and local effect of abolition.

Προσεχείς εκδηλώσεις

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι