2

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Fact Finding visit to Italy ( Valledora-Piemonte) 17-18 December

17-12-2018

The aim of this briefing is to provide summarized information for the delegation of the Committee on Petitions which is to visit the above-mentioned Valledora area in the Piedmont Region of Italy from 17 to 18 December 2018.

The aim of this briefing is to provide summarized information for the delegation of the Committee on Petitions which is to visit the above-mentioned Valledora area in the Piedmont Region of Italy from 17 to 18 December 2018.

Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής 2014-2020

14-08-2014

Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η συμμετοχή των πόλεων και των αστικών περιοχών εξασφαλιζόταν κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έργων. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής ενισχύει τον ρόλο των αστικών περιοχών. Στην πράξη, ωστόσο, ο ρόλος των πόλεων φαίνεται να παραμένει σχεδόν ίδιος. Καθώς οι διεργασίες προγραμματισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πια περιορισμένες οι δυνατότητες ...

Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η συμμετοχή των πόλεων και των αστικών περιοχών εξασφαλιζόταν κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έργων. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής ενισχύει τον ρόλο των αστικών περιοχών. Στην πράξη, ωστόσο, ο ρόλος των πόλεων φαίνεται να παραμένει σχεδόν ίδιος. Καθώς οι διεργασίες προγραμματισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πια περιορισμένες οι δυνατότητες τροποποίησης του σχεδιασμού των νέων προγραμμάτων. Η επόμενη ευκαιρία συμμετοχής πόλεων θα δοθεί κατά την περίοδο προγραμματισμού, στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων.

Προσεχείς εκδηλώσεις

15-03-2021
EPRS online Book Talk with Vivien Schmidt: Legitimacy and power in the EU
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
16-03-2021
EPRS online policy roundtable: New European Bauhaus
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
17-03-2021
Hearing on Responsibilities of transport operators and other private stakeholders
Ακρόαση -
ANIT

Εταίροι