11

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

Research for AGRI Committee - Preserving agricultural soils in the EU

15-03-2017

This study explains how threats to soils and soil services are linked to agricultural soil management, how threats can be mitigated, and which barriers complicate this. It highlights trade-offs and synergies that exist between different interests affected by soil management, such as climate change mitigation, water and air quality, biodiversity, food security and farm income. Conservation of peatland and extensive agro-forestry systems, and protecting soils against sealing, erosion and compaction ...

This study explains how threats to soils and soil services are linked to agricultural soil management, how threats can be mitigated, and which barriers complicate this. It highlights trade-offs and synergies that exist between different interests affected by soil management, such as climate change mitigation, water and air quality, biodiversity, food security and farm income. Conservation of peatland and extensive agro-forestry systems, and protecting soils against sealing, erosion and compaction are ranked as highest priorities. Potential policy elements are suggested.

Εξωτερικός συντάκτης

H.F.M. ten Berge, J.J. Schröder, J.E. Olesen, J.-V. Giraldez Cervera

Βελτίωση φυτών και καινοτόμος γεωργία

15-10-2013

Στο πλαίσιο του έργου της STOA με τίτλο «Τεχνολογικές επιλογές για τον επισιτισμό 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων», η εν λόγω έκθεση αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες διαχείρισης της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των φυτών, θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη βιώσιμη εντατικοποίηση της φυτικής παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγής τροφίμων και τη στήριξη του εφοδιασμού τροφίμων. Στόχος της βιώσιμης εντατικοποίησης είναι η παραγωγή περισσότερων ...

Στο πλαίσιο του έργου της STOA με τίτλο «Τεχνολογικές επιλογές για τον επισιτισμό 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων», η εν λόγω έκθεση αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες διαχείρισης της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των φυτών, θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη βιώσιμη εντατικοποίηση της φυτικής παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγής τροφίμων και τη στήριξη του εφοδιασμού τροφίμων. Στόχος της βιώσιμης εντατικοποίησης είναι η παραγωγή περισσότερων τροφίμων από την ίδια έκταση γης, μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπό επωφελείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Η μελέτη εξετάζει τη γεωργία στις αναπτυσσόμενες και βιομηχανικές χώρες (Ευρώπη), τη γεωργία μικρής και μεγάλης κλίμακας, τα εκτατικά και εντατικά συστήματα γεωργικής παραγωγής και τις πρακτικές παραγωγής χαμηλής και υψηλής τεχνολογίας. Τα κύρια θέματα είναι: - μείωση των διαφορών αποδόσεων – βιώσιμη εντατικοποίηση και βελτίωση της διαχείρισης καλλιεργειών, - αύξηση της δυνητικής απόδοσης– βελτίωση των φυτών, - μείωση των απωλει

Εξωτερικός συντάκτης

Rolf Meyer (ITAS, Karlsruhe, Germany), Tomas Ratinger (Technology Centre ASCR, Prague, Czech Republic) and Kai Peter Voss-Fels (University of Gieβen, Germany)

Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων

15-05-2013

Τα ύδατα αποτελούν έναν από τους σημαντικούς φυσικούς πόρους στους οποίους επικεντρώνεται η πολιτική αποδοτικότητας πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα παγκόσμια πλαίσια πολιτικής του ΟΗΕ. Τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των υδάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου. Η γεωργία εξαρτάται από πολλούς φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και τα ύδατα. Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να εντείνει τις υφιστάμενες πιέσεις τόσο στον τομέα των υδάτων όσο και ...

Τα ύδατα αποτελούν έναν από τους σημαντικούς φυσικούς πόρους στους οποίους επικεντρώνεται η πολιτική αποδοτικότητας πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα παγκόσμια πλαίσια πολιτικής του ΟΗΕ. Τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των υδάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου. Η γεωργία εξαρτάται από πολλούς φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και τα ύδατα. Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να εντείνει τις υφιστάμενες πιέσεις τόσο στον τομέα των υδάτων όσο και στον γεωργικό τομέα, αναμένονται δηλαδή συχνότερα και σοβαρότερα φαινόμενα ξηρασίας και πλημμυρών, τα οποία επηρεάζουν τα γεωργικά εδάφη, και απαιτούν προσαρμοστικότητα από τους χρήστες, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη.

Εξωτερικός συντάκτης

Jana Poláková (Project Leader, IEEP), Andrew Farmer (IEEP), Sandra Berman (BIO Intelligence Service), Sandra Naumann (Ecologic Institute), Ana Frelih-Larsen (Ecologic Institute) and Johanna von Toggenburg (Ecologic Institut)

Sustainable management of natural resources in agriculture

11-10-2011

Currently, the world's population uses more natural resources than the Earth can sustainably provide…

Currently, the world's population uses more natural resources than the Earth can sustainably provide…

What Tools for the European Agricultural Policy to Encourage the Provision of Public Goods ?

16-05-2011

Agriculture plays an important role in the provision of a wide range of public goods in Europe, particularly regarding the environment and rural vitality. Appropriate policies are required to secure adequate provision in future. The Common Agricultural Policy potentially has a key role. This report examines some of the issues involved in reorienting the CAP for this purpose and proposes how it could be modified to contribute to the provision of public goods more effectively in the future.

Agriculture plays an important role in the provision of a wide range of public goods in Europe, particularly regarding the environment and rural vitality. Appropriate policies are required to secure adequate provision in future. The Common Agricultural Policy potentially has a key role. This report examines some of the issues involved in reorienting the CAP for this purpose and proposes how it could be modified to contribute to the provision of public goods more effectively in the future.

Εξωτερικός συντάκτης

Kaley Hart and David Baldock (IEEP) ; Peter Weingarten and Bernhard Osterburg (vTI) ; Andrea Povellato and Francesco Vanni (INEA) ; Corrado Pirzio-Biroli and Alison Boyes (RISE Foundation)

The Challenge of Deterioration of Agricultural Land in the EU and in Particular in Southern Europe

15-09-2009

Soil degradation is a natural process accelerated by human activities and involves both the physical loss (erosion) and the reduction in quality of topsoil associated with nutrient decline and contamination. It has been caused by a number of factors many of which are tied to human development as deforestation, overexploitation, overgrazing, and industrialization. They have both localised and widespread impacts and affect soil quality for agriculture. This study aims to present the current situation ...

Soil degradation is a natural process accelerated by human activities and involves both the physical loss (erosion) and the reduction in quality of topsoil associated with nutrient decline and contamination. It has been caused by a number of factors many of which are tied to human development as deforestation, overexploitation, overgrazing, and industrialization. They have both localised and widespread impacts and affect soil quality for agriculture. This study aims to present the current situation of the European agricultural land and examine the possible options to stop or recover soil degradation.

Εξωτερικός συντάκτης

José Arnáez (University of La Rioja, Spain), C. Kosmas and O. Kairis (Agricultural University of Athens, Greece) and Maria da Conceição Gonçalves (Instituto Nacional de Recursos Biológicos, Portugal)

Land Degradation and Desertification

13-03-2009

Executive summary This report sets out to provide an integrated picture of land degradation issues and actions within the EU. Findings from literature, academic research and policy analysis are brought together within this study, in order to explain: the extent of degradation to date in Europe and globally; the drivers and pressures leading to this; the impacts of degradation both directly upon the land and indirectly in relation to inter alia water resources, climate change, food production, biodiversity ...

Executive summary This report sets out to provide an integrated picture of land degradation issues and actions within the EU. Findings from literature, academic research and policy analysis are brought together within this study, in order to explain: the extent of degradation to date in Europe and globally; the drivers and pressures leading to this; the impacts of degradation both directly upon the land and indirectly in relation to inter alia water resources, climate change, food production, biodiversity; the technological innovations that may offer solutions to land degradation problems, specifically focusing on agriculture; policy responses to date in the EU and anticipated future evolution; and the nature of debate and implementation of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD). [...]

Εξωτερικός συντάκτης

Catherine Bowyer, Sirini Withana, Ian Fenn, Samuela Bassi, Megan Lewis and Tamsin Cooper (IEEP) ; Patricia Benito and Shailendra Mudgal (BIO)

The Consequences of the "cut off" Criteria for Pesticides : Agronomic and Financial Aspects

15-12-2008

The current Commission proposal concerning "The placing on the market of plant protection products", updating Directive 91/414, and the E. Parliament first reading decision contain the 'cut-off' or exclusion criteria which, if adopted would have a devastating effect on farmers’ ability to grow a significant number of products. They do not recognise the critical importance of pesticides in controlling and eliminating crop diseases and pests and in increasing crop yields across the EU. The aim of the ...

The current Commission proposal concerning "The placing on the market of plant protection products", updating Directive 91/414, and the E. Parliament first reading decision contain the 'cut-off' or exclusion criteria which, if adopted would have a devastating effect on farmers’ ability to grow a significant number of products. They do not recognise the critical importance of pesticides in controlling and eliminating crop diseases and pests and in increasing crop yields across the EU. The aim of the note is to assess the scale and magnitude of the potential losses for the EU farmers, in the case that the new regulation is adopted.

Εξωτερικός συντάκτης

Panayotis Theodoris (Representative of Greece to the group for pesticides of SCFH&AH)

The Impacts of Biofuels on the Environment and on Food Security in Brazil

30-04-2008

This note analyzes the impacts of biofuels on the environment and on food security in Brazil. The Brazilian biofuels industry is a world leader and currently 40% of vehicle come from ethanol from cane. Since 1990 over 42 M Ha of Brazilian forest have been lost but it cannot be on account of biofuel. In other hand, there is little evidence that biofuels cause hunger: prices of most food in Brazil have been falling compared to the general price since 1994. In addition, the biofuel industry provides ...

This note analyzes the impacts of biofuels on the environment and on food security in Brazil. The Brazilian biofuels industry is a world leader and currently 40% of vehicle come from ethanol from cane. Since 1990 over 42 M Ha of Brazilian forest have been lost but it cannot be on account of biofuel. In other hand, there is little evidence that biofuels cause hunger: prices of most food in Brazil have been falling compared to the general price since 1994. In addition, the biofuel industry provides jobs to 800.000 persons at wages above the average in farming.

Εξωτερικός συντάκτης

Mr Leo Peskett1 Overseas Development Institute

The Adequacy of EU Action on Flood Protection, Focusing on the European Commission's Recent Proposal

01-03-2006

Εξωτερικός συντάκτης

Eduard Interwies, Thomas Dworak, Katrina Marsden, Ecologics; Andrew Farmer, IEEP

Προσεχείς εκδηλώσεις

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Ακρόαση -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Ακρόαση -
PECH

Εταίροι