14

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

European Regional Development Fund and Cohesion Fund 2021-2027

23-09-2021

In the context of the Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) on 29 May 2018. The new single regulation on the ERDF and CF (previously covered by two separate regulations) identifies the specific objectives and scope of support for both funds, including non-eligible activities. The majority of ERDF funding will focus on smart growth and the green economy ...

In the context of the Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) on 29 May 2018. The new single regulation on the ERDF and CF (previously covered by two separate regulations) identifies the specific objectives and scope of support for both funds, including non-eligible activities. The majority of ERDF funding will focus on smart growth and the green economy, while the fund will also support other activities such as connectivity, social issues and local development. The CF will continue to focus predominantly on environmental and transport infrastructure. Special provisions were proposed for territories such as urban areas and outermost regions. The indicator framework for monitoring progress will include new common results indicators. On 28 May 2020, the Commission amended the proposal to better support recovery from the coronavirus pandemic. A final political trilogue meeting took place on 9 February 2021, sealing agreement between the Council and the European Parliament. The Parliament voted on the draft regulation at its June II plenary session. The final act was signed 24 June and published in the Official Journal on 30 June 2021. Fifth edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

At a glance - Research for TRAN Committee - Transport infrastructure in low-density and depopulating areas

05-02-2021

The study investigates key challenges and trends concerning transport infrastructure in low-density and depopulating areas . It also provides a comprehensive assessment of relevant transport policies and projects already implemented as well as policy recommendations aimed at overcoming those identified challenges and gaps.

The study investigates key challenges and trends concerning transport infrastructure in low-density and depopulating areas . It also provides a comprehensive assessment of relevant transport policies and projects already implemented as well as policy recommendations aimed at overcoming those identified challenges and gaps.

Εξωτερικός συντάκτης

VVA: Luca BISASCHI, Liviu CALOFIR , Jessica CARNEIRO, Davide CECCANTI, Francesco ROMANO, and Malin CARLBERG TEPR: Ian SKINNER

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

01-11-2017

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Σκοπός του είναι να συμβάλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών στην Ευρώπη και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές ...

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Σκοπός του είναι να συμβάλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών στην Ευρώπη και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές

01-11-2017

Ειδικά μέτρα στηρίζουν την ανάπτυξη των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι γνωστές ως εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτές είναι η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Ρεϊνιόν, η Μαρτινίκα, το Μαγιότ και ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία), οι Αζόρες και η Μαδέρα (Πορτογαλία) και οι Κανάριοι Νήσοι (Ισπανία). Στόχος τούτης της στήριξης είναι η αντιστάθμιση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Ειδικά μέτρα στηρίζουν την ανάπτυξη των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι γνωστές ως εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτές είναι η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Ρεϊνιόν, η Μαρτινίκα, το Μαγιότ και ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία), οι Αζόρες και η Μαδέρα (Πορτογαλία) και οι Κανάριοι Νήσοι (Ισπανία). Στόχος τούτης της στήριξης είναι η αντιστάθμιση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

01-11-2017

Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Implementation of EFSI 1.0

07-06-2017

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) Regulation entered into force on 4 July 2015, aimed at providing the legal framework and budgetary allocations for the first two of the three strands of the Investment Plan for Europe. These are: (1) the mobilisation of at least €315 billion in additional investment over the coming three years (2015-2018); and (2) targeted initiatives to ensure that this extra investment meets the needs of the real economy. The Committee on Budgets (BUDG) and the ...

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) Regulation entered into force on 4 July 2015, aimed at providing the legal framework and budgetary allocations for the first two of the three strands of the Investment Plan for Europe. These are: (1) the mobilisation of at least €315 billion in additional investment over the coming three years (2015-2018); and (2) targeted initiatives to ensure that this extra investment meets the needs of the real economy. The Committee on Budgets (BUDG) and the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) have jointly drafted a report on the implementation of EFSI, with a vote scheduled in plenary in June 2017.

Circular economy package: Four legislative proposals on waste

24-05-2017

Although waste management in the EU has improved considerably in recent decades, over a quarter of municipal waste is still landfilled and less than half is recycled or composted, with wide variations between Member States. Improving waste management could deliver positive effects for the environment, climate, human health and the economy. As part of a shift towards a circular economy, the European Commission made four legislative proposals introducing new waste-management targets regarding reuse ...

Although waste management in the EU has improved considerably in recent decades, over a quarter of municipal waste is still landfilled and less than half is recycled or composted, with wide variations between Member States. Improving waste management could deliver positive effects for the environment, climate, human health and the economy. As part of a shift towards a circular economy, the European Commission made four legislative proposals introducing new waste-management targets regarding reuse, recycling and landfilling, strengthening provisions on waste prevention and extended producer responsibility, and streamlining definitions, reporting obligations and calculation methods for targets. This briefing updates an earlier edition, of February 2017; PE 599.288.

Research for REGI Committee - Greece: Regional Policy and Economic and Social Situation

15-09-2016

This in-depth analysis was prepared on the request of the Committee on Regional Development in the context of its visit to Greece. The analysis provides an overview of Greece’s regions (with a special attention to Attica and Central Macedonia) and of its political, economic and administrative system. In addition, this analyses focuses on the implementation of cohesion policy on the ground with a particular attention to the consequences of the recent amendment of the Common Provisions Regulation in ...

This in-depth analysis was prepared on the request of the Committee on Regional Development in the context of its visit to Greece. The analysis provides an overview of Greece’s regions (with a special attention to Attica and Central Macedonia) and of its political, economic and administrative system. In addition, this analyses focuses on the implementation of cohesion policy on the ground with a particular attention to the consequences of the recent amendment of the Common Provisions Regulation in respect of special measures for Greece, as well as to Greece’s participation in six European Territorial Cooperation programmes.

Challenges for EU cohesion policy: Issues in the forthcoming post-2020 reform

10-05-2016

In a 2015 speech, European Commissioner for Regional Policy, Corina Creţu, re-ignited the debate on the post-2020 cohesion policy reform by suggesting ten main issues for future reflection. Many of them are already prominent in discussions amongst European, local and regional policy-makers. One such issue is about the way the EU's cohesion policy can best contribute to its two complementary objectives: competitiveness and cohesion. Another issue concerns the best way to support lagging regions, especially ...

In a 2015 speech, European Commissioner for Regional Policy, Corina Creţu, re-ignited the debate on the post-2020 cohesion policy reform by suggesting ten main issues for future reflection. Many of them are already prominent in discussions amongst European, local and regional policy-makers. One such issue is about the way the EU's cohesion policy can best contribute to its two complementary objectives: competitiveness and cohesion. Another issue concerns the best way to support lagging regions, especially those which, in spite of decades of EU support, have not converged towards the EU average. Yet another focuses on whether cohesion policy should continue to invest in advanced EU regions, especially in wealthy metropolitan ones. The way cohesion policy can better support growth, jobs and innovation outside heavily populated areas and regions with special geographical characteristics, is also a dominant issue of discussions in policy circles. Special attention is also paid to the role of the urban dimension in cohesion policy. Finding the most efficient form of support is an important point of reflection: should it be grants, repayable assistance, financial instruments, or possibly a mix of all of these along with further thematic concentration? In addition, the way that cohesion policy addresses new or growing challenges (such as energy security, migration and the digital economy) is widely debated. Other issues to consider are the simplification of policy for beneficiaries, the importance of achieving better governance and the contribution of cohesion policy to the EU’s economic governance. Last but not least, the method of allocation of cohesion policy funds is another thought-provoking issue.

Islands of the EU: Taking account of their specific needs in EU policy

29-01-2016

Many EU Member States have islands and insular territories (e.g. archipelagos). Among these islands are several world famous tourist destinations, while they are home to considerable natural and cultural wealth. Certain islands also produce renowned agricultural products and handcrafts. However, islands also face considerable challenges. They may lack adequate transport links with the nearest mainland. Their ecosystems are vulnerable and natural resources are often scarce. Some are small and/or mountainous ...

Many EU Member States have islands and insular territories (e.g. archipelagos). Among these islands are several world famous tourist destinations, while they are home to considerable natural and cultural wealth. Certain islands also produce renowned agricultural products and handcrafts. However, islands also face considerable challenges. They may lack adequate transport links with the nearest mainland. Their ecosystems are vulnerable and natural resources are often scarce. Some are small and/or mountainous. Many are located on the periphery of a Member State, or constitute border regions, placing considerable limitations on their potential for economic growth. Islands are usually too small to allow economies of scale. They may lack human capital and possess limited public resources in health, education, research and innovation. More recently, the EU's southern islands have seen a large influx of migrants, whilst lacking the resources needed for their accommodation or integration. In most cases, islands are not self-sufficient in agricultural and industrial products or tertiary-sector services. They are usually reliant on imported fossil fuels and dependent on mainland energy networks. As the majority of products and services have to be transported to islands, prices are considerably higher, adding to the cost of living in insular territories. However, although the state of insularity creates a large number of problems, various studies suggest that islands can become 'lands of opportunities' by investing in their relative strengths. Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) recognises the special nature of island territories. However, very few concrete EU measures have aimed to support islands to date. Several insular regions and municipalities call for the development of an 'insular dimension' in EU policies, and for EU regional policy to take insularity factors, that affect them disproportionately, into account. They also claim that due to the European Commission's established method of regional funding –based on GDP – certain islands and insular territories are severely penalised.

Προσεχείς εκδηλώσεις

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Άλλη δραστηριότητα -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Ακρόαση -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Ακρόαση -
IMCO

Εταίροι