8

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Road infrastructure safety management

13-01-2020

On 17 May 2018, the Commission adopted the proposal for a directive amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management. The revision was presented together with another legislative proposal on vehicle and pedestrian safety, and with non-legislative initiatives to promote safe mobility. The general objective of the proposal, which seeks to address the shortcomings of the existing legislation, is to reduce both road fatalities and serious injuries by improving the safety performance ...

On 17 May 2018, the Commission adopted the proposal for a directive amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management. The revision was presented together with another legislative proposal on vehicle and pedestrian safety, and with non-legislative initiatives to promote safe mobility. The general objective of the proposal, which seeks to address the shortcomings of the existing legislation, is to reduce both road fatalities and serious injuries by improving the safety performance of road infrastructure. It proposes key changes to strengthen road infrastructure safety management procedures and extends the scope of the directive beyond the trans-European transport network (TEN-T). Interinstitutional negogiations (trilogues) concluded on 21 February 2019. The agreed text was adopted by the Parliament in plenary on 4 April 2019 and by the Council on 7 October 2019. After its final signature, the new legislative act came into force on 16 December 2019, and has to be transposed into national law in each Member State by 17 December 2021. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Improving road infrastructure safety management

13-07-2018

In order to improve the EU road safety and substantially reduce road deaths, several measures were taken at the EU level. A general policy document was adopted in 2010, when the European Commission published the Road Safety Programme 2011-2020. The current revision of the road safety management procedures was triggered by the fact that the progress in the reduction of road fatalities stalled and that the existing road security measures needed to be adapted to changes in mobility resulting from societal ...

In order to improve the EU road safety and substantially reduce road deaths, several measures were taken at the EU level. A general policy document was adopted in 2010, when the European Commission published the Road Safety Programme 2011-2020. The current revision of the road safety management procedures was triggered by the fact that the progress in the reduction of road fatalities stalled and that the existing road security measures needed to be adapted to changes in mobility resulting from societal trends and technological developments. The impact assessment accompanying this proposal clearly explains the problems currently encountered, and proposes adequate solutions. The Commission used different sources to substantiate the impact assessment and also undertook several stakeholder consultation activities. However, some parts of the IA do not entirely follow the requirements of the Better Regulation Guidelines in that it does not set sufficiently specific and time-bound objectives. More detailed information on proportionality and publication of the support study would have also been desirable.

Road infrastructure and tunnel safety

25-01-2018

In 2010, the European Commission adopted the road safety programme, aimed at reducing road deaths in Europe by half in the following decade. Through its strategic objectives, the programme focuses on three main issues: vehicle safety, the infrastructure safety, and road users' behaviour. The initiatives undertaken within the road safety programme refer to both EU and national level. In its efforts to improve road safety, the European Union is considering new measures and activities, as well as reviewing ...

In 2010, the European Commission adopted the road safety programme, aimed at reducing road deaths in Europe by half in the following decade. Through its strategic objectives, the programme focuses on three main issues: vehicle safety, the infrastructure safety, and road users' behaviour. The initiatives undertaken within the road safety programme refer to both EU and national level. In its efforts to improve road safety, the European Union is considering new measures and activities, as well as reviewing existing legislation. In this context, the European Commission decided to assess two pieces of legislation dealing with road infrastructure and tunnel safety issues: Directive 2008/96/EC and Directive 2004/54/EC, with a view to analysing whether they are still fit for current realities and needs. Directive 2008/96/EC requests Member States to put in place and implement 'procedures relating to road safety impact assessments, road safety audits, the management of road network safety and safety inspections' (Article 1), while Directive 2004/54/EC aims at ensuring 'a minimum level of safety for road users in tunnels in the trans-European road network' (Article 1). This implementation appraisal focuses on the evaluation of the two directives, a process that precedes the European Commission's new proposal, expected early this year.

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

15-07-2014

Με την παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση και η ποιότητα των οδοστρωμάτων στην ΕΕ καθώς και οι τάσεις που καταγράφονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς αναφορικά με τις δραστηριότητες συντήρησης των οδικών δικτύων τα τελευταία έτη, με σκοπό την επανεξέταση των συνεπειών που έχει η έλλειψη τακτικής συντήρησης στην οικονομία και την ασφάλεια. Οι συντάκτες διερευνούν τα βασικά αίτια πίσω από τις καταγεγραμμένες διαφορές και τον επακόλουθο αντίκτυπο για την οδική ασφάλεια και προτείνουν σειρά δράσεων ...

Με την παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση και η ποιότητα των οδοστρωμάτων στην ΕΕ καθώς και οι τάσεις που καταγράφονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς αναφορικά με τις δραστηριότητες συντήρησης των οδικών δικτύων τα τελευταία έτη, με σκοπό την επανεξέταση των συνεπειών που έχει η έλλειψη τακτικής συντήρησης στην οικονομία και την ασφάλεια. Οι συντάκτες διερευνούν τα βασικά αίτια πίσω από τις καταγεγραμμένες διαφορές και τον επακόλουθο αντίκτυπο για την οδική ασφάλεια και προτείνουν σειρά δράσεων και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ποιότητα των οδοστρωμάτων στην ΕΕ.

Εξωτερικός συντάκτης

Roberta Frisoni, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph Vollath, Louis Devenish, Federico Spano, Tomasz Sawicki, Soutra Carl, Rooney Lidia, João Neri, Radu Silaghi, Andrea Stanghellini (Steer Davies Gleave)

Electronic Toll Service and road charging

06-06-2013

The maintenance and development of road infrastructure, allowing for smooth mobility of persons and goods, is essential for the internal market. Tolls are increasingly used but existing toll systems are often mutually incompatible, leading to delays. Moreover, public investment in inland transport has been decreasing for years.

The maintenance and development of road infrastructure, allowing for smooth mobility of persons and goods, is essential for the internal market. Tolls are increasingly used but existing toll systems are often mutually incompatible, leading to delays. Moreover, public investment in inland transport has been decreasing for years.

Challenges for a European Market for Electric Vehicles

15-06-2010

The introduction of the electric vehicle to European industry is seen important for many reasons. It will bring new market opportunities and new jobs. At the same time it would provide better energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. The development of electric vehicle industry requires considerable RTD investments, support for the creation of new markets and new business models but also changes in the mobility behaviour of both individual people and the society as a whole.

The introduction of the electric vehicle to European industry is seen important for many reasons. It will bring new market opportunities and new jobs. At the same time it would provide better energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. The development of electric vehicle industry requires considerable RTD investments, support for the creation of new markets and new business models but also changes in the mobility behaviour of both individual people and the society as a whole.

Εξωτερικός συντάκτης

Dr. Rolf Reiner, i.con. innovation GmbH ; Dr. Odysseas Cartalos, Logotech S.A. ; Agis Evrigenis, Logotech S.A. ; Kimmo Viljamaa, Advansis Oy

The Promotion of Cycling

15-04-2010

The present note aims to give an overview of the cycling problems and challenges by describing the policies of European cities to promote cycling. It presents a collection of best practices regarding road infrastructures and parking facilities, cyclists’ safety and security, and intermodality. It concludes by providing recommendations concerning the EU and local authorities.

The present note aims to give an overview of the cycling problems and challenges by describing the policies of European cities to promote cycling. It presents a collection of best practices regarding road infrastructures and parking facilities, cyclists’ safety and security, and intermodality. It concludes by providing recommendations concerning the EU and local authorities.

Εξωτερικός συντάκτης

Angelo Martino, Silvia Maffii and Paola Raganato (TRT - Trasporti e Territorio, Milan, Italy)

Eurovignette III Recent Developments and Medium-term Policy Options

15-12-2008

This briefing note deals with the proposed EU directive amending Directive 1999/62 and introducing charges for external costs for heavy goods vehicles (HGVs). In a first step the Commission’s proposal is compared to the conclusions of the Handbook on the estimation of external costs in the transport sector. In a second step the most controversial issues are discussed, such as the choice of external cost components, the treatment of congestion costs, the treatment of caps, network application and ...

This briefing note deals with the proposed EU directive amending Directive 1999/62 and introducing charges for external costs for heavy goods vehicles (HGVs). In a first step the Commission’s proposal is compared to the conclusions of the Handbook on the estimation of external costs in the transport sector. In a second step the most controversial issues are discussed, such as the choice of external cost components, the treatment of congestion costs, the treatment of caps, network application and the use of revenues. Finally, some medium-term perspectives and policy options are provided.

Εξωτερικός συντάκτης

Markus Mailbach (INFRAS)

Προσεχείς εκδηλώσεις

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Εργαστήριο -
STOA
07-12-2020
What role can trade policy play to advance the objectives of the Green Deal?
Ακρόαση -
INTA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Ακρόαση -
FEMM

Εταίροι