26

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018

10-09-2018

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

STUDY IN FOCUS - SKILLS DEVELOPMENT: THE POTENTIAL OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS

16-08-2018

This briefing summarises key results from a comprehensive study prepared at reqest of the Employment and Social Affairs Committee. It includes an action plan taking account of the Commission proposal for the new programme InvestEU.

This briefing summarises key results from a comprehensive study prepared at reqest of the Employment and Social Affairs Committee. It includes an action plan taking account of the Commission proposal for the new programme InvestEU.

Research for PECH Committee - Training of Fishers

03-07-2018

Unlike the maritime transport sector, there is no single EU standard for the training and certification of fishers relating to health and safety on board. Member State safety training and certification requirements for fishers are complicated and vary significantly between Member States. This complexity is an obstacle to the free movement of fishers and it makes it harder to comply with statutory training and certification requirements. It may be contributing to illegal labour, and worker exploitation ...

Unlike the maritime transport sector, there is no single EU standard for the training and certification of fishers relating to health and safety on board. Member State safety training and certification requirements for fishers are complicated and vary significantly between Member States. This complexity is an obstacle to the free movement of fishers and it makes it harder to comply with statutory training and certification requirements. It may be contributing to illegal labour, and worker exploitation in the fishing sector.

Εξωτερικός συντάκτης

Blomeyer & Sanz: Roderick Ackermann, Nicolò Franceschelli, Marga Sanz, George Maridis, Veronika Kubenova, Elsa Pereau ProSea: Bopp van Dessel, Tim Haasnoot Secoterg, France: Yvon Le Roy FishFix: Lisa Borges

Δημιουργική Ευρώπη: Πορεία προς το πρόγραμμα επόμενης γενιάς

12-06-2018

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Είναι το κύριο πρόγραμμα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται προς τις σωστές προτεραιότητες, αλλά ο περιορισμένος προϋπολογισμός του θέτει φραγμούς στην επίτευξη σημαντικού αντίκτυπου. Η έκθεση παρέχει συστάσεις για ένα πιο φιλόδοξο μελλοντικό πρόγραμμα, το οποίο θα αντικατοπτρίζει ...

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Είναι το κύριο πρόγραμμα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται προς τις σωστές προτεραιότητες, αλλά ο περιορισμένος προϋπολογισμός του θέτει φραγμούς στην επίτευξη σημαντικού αντίκτυπου. Η έκθεση παρέχει συστάσεις για ένα πιο φιλόδοξο μελλοντικό πρόγραμμα, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας.

Εξωτερικός συντάκτης

KEA: Philippe Kern, Arthur Le Gall, Teodora Pletosu

Gender equality in the EU’s digital and media sectors

01-03-2018

As the ‘digital revolution’ expands into more areas of our lives, from the way we work, to how we consume, look after our health, learn and take part in politics, it is increasingly clear that this is not just a purely technical – or economic – process, but also a social one, and one which is not gender-neutral. Analysis of the risks and benefits finds that new information and communication technologies can be a gateway for women and girls to access new opportunities, means of expression and participation ...

As the ‘digital revolution’ expands into more areas of our lives, from the way we work, to how we consume, look after our health, learn and take part in politics, it is increasingly clear that this is not just a purely technical – or economic – process, but also a social one, and one which is not gender-neutral. Analysis of the risks and benefits finds that new information and communication technologies can be a gateway for women and girls to access new opportunities, means of expression and participation, and a powerful tool for advancing gender equality. In employment, for example, the digital sector offers highly skilled, better-paid jobs that could help to eliminate the gender pay gap. Likewise, the convergence between traditional and online media is blurring the boundaries between consumers and creators, and opening spaces for new voices, forms of awareness-raising and mobilisation – as the recent wave of ‘hashtag activism’ against sexual harassment has shown. On the other hand, if access is unequal, if algorithms or content available online are gender biased or do not reflect women’s needs and realities, or if women themselves are not involved in shaping that content, digitalisation can reinforce existing gender inequalities. It can also create new risks and barriers, not least the colonisation of online spaces by misogyny and cyber-violence. The need to ensure digital inclusion, and tackle gender stereotyping and other barriers to access, skills, representation and safety affecting women and girls has been recognised globally in the Sustainable Development Goals, and within the EU’s Digital Single Market Strategy, together with the need for better data to inform action. The existing data point to a global digital gender divide. Within the EU, this is not so much a question of women and girls lacking basic internet access or skills – although there are gender differences, and the number of women who have never used the internet remains significant (14 % of women compared to 12 % of men). The gender gaps are much wider in advanced IT skills, tertiary education, employment and decision-making in the digital sector, with girls and women less likely to continue studying science and technology beyond the age of 15, enter or continue a career in ICT, reach specialist and managerial levels or start their own tech companies. Research highlights that children’s perceptions of their own abilities and career aspirations are shaped early, and strongly influenced by attitudes and expectations in families, peer groups, schools, and wider society – including limiting or positive images, messages and role models conveyed by traditional and new media. Media monitoring shows that there has been some progress, but women continue to be under-represented as reporters and decision-makers and misrepresented in coverage across the news media as well as in film and other sectors.

The impact of new technologies on the labour market and the social economy

01-03-2018

This STOA study investigates the potential employment effects of new information and communication technologies, by examining the relationship between innovation, new technologies, employment and inequality. It reviews the existing literature and experiences of previous technological revolutions, and argues that the race between job creation through new products, and job destruction from process innovation, has been won in the past by the job-creating effects of innovation. It concludes that there ...

This STOA study investigates the potential employment effects of new information and communication technologies, by examining the relationship between innovation, new technologies, employment and inequality. It reviews the existing literature and experiences of previous technological revolutions, and argues that the race between job creation through new products, and job destruction from process innovation, has been won in the past by the job-creating effects of innovation. It concludes that there is an uneven distribution in the costs of digitalisation, because of the skills-biased nature of technological change - so the challenge of the future lies in coping with rising inequality from technological change. The study also proposes a set of policy options for dealing with the employment effects of digitalisation.

The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls

15-02-2018

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, attempts to reveal the links between the different factors (access, skills, socio-economic and cultural), which prevent women from having equal access to digital technology. It then suggests ways of dealing with online and offline inequalities to the effect of closing the digital gender gap and improving women’s and girls’ digital inclusion ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, attempts to reveal the links between the different factors (access, skills, socio-economic and cultural), which prevent women from having equal access to digital technology. It then suggests ways of dealing with online and offline inequalities to the effect of closing the digital gender gap and improving women’s and girls’ digital inclusion and future technology-related career paths.

EU Industrial Policy

14-11-2017

This briefing summarizes the main features of the EU industral policy based on the solutions currently envisaged by the EU Commission.

This briefing summarizes the main features of the EU industral policy based on the solutions currently envisaged by the EU Commission.

A renewed industrial policy strategy

09-11-2017

EU industry seems to be on a solid path to recovery from the crisis, with growth in both employment and value added. Industry creates jobs across the economy and is responsible for the bulk of investment in private research and development. In the same way as in other developed parts of the world, European industry is undergoing a transformation based not least on increased convergence between traditional industries and the digital sector. This change is bringing both opportunities and challenges ...

EU industry seems to be on a solid path to recovery from the crisis, with growth in both employment and value added. Industry creates jobs across the economy and is responsible for the bulk of investment in private research and development. In the same way as in other developed parts of the world, European industry is undergoing a transformation based not least on increased convergence between traditional industries and the digital sector. This change is bringing both opportunities and challenges. In order to maintain the global competitiveness of European industry, many current shortcomings, such as insufficient investment levels, widening productivity and innovation gaps, and skills shortages, must be addressed. Many of these issues have been emphasised before: in the aftermath of the recent crisis the EU sought to boost the reindustrialisation of Europe in order to stimulate jobs and growth. The European Commission under Jean-Claude Juncker has made this one of its top priorities and, after a series of related initiatives such as the investment plan and the circular economy package, in September 2017 it announced a renewed industrial policy strategy. This strategy takes a holistic approach, combining both existing and new horizontal and sector-specific initiatives, and sets out actions to be launched by early 2018. The newly proposed initiatives concern cybersecurity, free flow of non-personal data, trade and foreign investment, raw materials and public procurement. Upcoming proposals will concern the circular economy, the intellectual property rights framework, sustainable finance, mobility and skills. The reaction from stakeholders has been mixed: while many have welcomed the strategy in general, particularly its holistic approach and the involvement of multiple stakeholders, others have criticised it as lacking clear new objectives and actions and a long-term vision.

Bulgaria: Recent Developments in Employment and Social Affairs

31-10-2017

This paper has been prepared by Policy Department A at the request of the European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs. It presents recent developments and challenges related to employment and unemployment; income inequality and poverty in Bulgaria, comparing them to the trends for the European Union. The paper also provides an overview and analysis of the most impactful policies designed and implemented to address the above, in view of the European Pillar of Social Rights and ...

This paper has been prepared by Policy Department A at the request of the European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs. It presents recent developments and challenges related to employment and unemployment; income inequality and poverty in Bulgaria, comparing them to the trends for the European Union. The paper also provides an overview and analysis of the most impactful policies designed and implemented to address the above, in view of the European Pillar of Social Rights and the Bulgarian Presidency Priorities.

Προσεχείς εκδηλώσεις

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Ακρόαση -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Ακρόαση -
FEMM LIBE

Εταίροι