2

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

How to include ’Mode 5’ services commitments in bilateral free trade agreements and at multilateral stage?

11-07-2018

Mode 5 refers to services which are incorporated into goods which are then traded across international borders. Unlike traditional services, Mode 5 services are not subject to the existing international trade regime under the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS). Rather, they are subject to trade rules under the framework that governs trade in goods. As a consequence, trade in Mode 5 services is not fully liberalised, even though liberalisation would be in the best interest of international ...

Mode 5 refers to services which are incorporated into goods which are then traded across international borders. Unlike traditional services, Mode 5 services are not subject to the existing international trade regime under the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS). Rather, they are subject to trade rules under the framework that governs trade in goods. As a consequence, trade in Mode 5 services is not fully liberalised, even though liberalisation would be in the best interest of international trade and the European Union. This report explores different avenues for including Mode 5 service commitments in multilateral trade agreements and free trade agreements, analyzing benefits and associated challenges. The broad conclusion is that while it may be possible to pursue Mode 5 options at the multilateral level, the most viable immediate strategy would consist in including such commitments in free trade agreements between the EU and its trading partners.

Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης - Ο ρόλος των τελωνείων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

15-04-2011

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο σημερινός ρόλος των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα σε αντιπαραβολή με τον ρόλο που θεωρείται σκόπιμο να διαδραματίζουν. Οι σημαντικές ανισορροπίες τις οποίες διαπιστώνουμε μεταξύ της λειτουργίας των τελωνείων και των συνοριακών φρουρών εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της, περιλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα αίτια αυτής της ανισορροπίας ...

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο σημερινός ρόλος των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα σε αντιπαραβολή με τον ρόλο που θεωρείται σκόπιμο να διαδραματίζουν. Οι σημαντικές ανισορροπίες τις οποίες διαπιστώνουμε μεταξύ της λειτουργίας των τελωνείων και των συνοριακών φρουρών εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της, περιλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα αίτια αυτής της ανισορροπίας και προτείνονται κατάλληλες λύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Εξωτερικός συντάκτης

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)

Προσεχείς εκδηλώσεις

02-07-2020
EPRS online Book Talk | Has the EU become a regulatory superpower?
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
06-07-2020
Geopolitical implications of the COVID-19 crisis - online hearing
Ακρόαση -
AFET
06-07-2020
Follow-up of OLAF case files, fighting fraud, corruption and other irregularities
Ακρόαση -
CONT

Εταίροι