6

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης

01-11-2017

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία σήμερα (2017) τελεί υπό αναθεώρηση. Το κύριο ενωσιακό μέσο για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ...

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία σήμερα (2017) τελεί υπό αναθεώρηση. Το κύριο ενωσιακό μέσο για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί να γίνονται σεβαστές «η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους».

Audiovisual Media Services Directive: Implementation Appraisal

16-06-2016

Since its entry into force, the regulatory framework established by the Audiovisual Media Services Directive proved to be rather effective in achieving its goal of enabling the development and free circulation of audiovisual media services in the European Union. However, given the technological developments that led to a convergent audiovisual environment, it needs to be further adapted in order to better respond to market developments and new viewing patterns and habits. The European Parliament, ...

Since its entry into force, the regulatory framework established by the Audiovisual Media Services Directive proved to be rather effective in achieving its goal of enabling the development and free circulation of audiovisual media services in the European Union. However, given the technological developments that led to a convergent audiovisual environment, it needs to be further adapted in order to better respond to market developments and new viewing patterns and habits. The European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Committee of the Regions have asked for adaptations of the current regulatory framework in order to better reflect the implications of the new convergent media context. In particular, they called on the Commission to assess the current distinction of the regulatory framework between linear and non-linear services, to enforce the provisions related to minors and consumer protection, to ensure the respect of the freedom of media, to enforce the promotion of European works and to assess the implementation of self and co regulation arrangements. Implementation reports, evaluations and studies confirmed the need to address AVMSD related issues at EU level and pointed out that some of the rules are no longer fit for purpose in a changed digital context. The new proposal adopted by the Commission in May 2016, addresses several concerns raised by the Parliament including protection of minors, promotion of European audiovisual works and commercial communications.

The Satellite and Cable Directive

26-05-2016

Since 1995, when the Satellite and Cable Directive 93/83 was supposed to be transposed into the national laws of the Member States, the broadcasting landscape has been through various changes. While cable retransmission and satellite broadcasting still play their roles, new forms of broadcasting have found a stable place in the broadcasting landscape. This includes the ability to watch content on demand, through webcasting or simulcasting. Furthermore, a considerable role is played by online broadcasting ...

Since 1995, when the Satellite and Cable Directive 93/83 was supposed to be transposed into the national laws of the Member States, the broadcasting landscape has been through various changes. While cable retransmission and satellite broadcasting still play their roles, new forms of broadcasting have found a stable place in the broadcasting landscape. This includes the ability to watch content on demand, through webcasting or simulcasting. Furthermore, a considerable role is played by online broadcasting. These new forms of broadcasting (e.g. online broadcasting, webcasting or simulcasting) bring various challenges for traditional broadcasting organisations, as well as for the rights connected with the broadcasted content (mainly copyright and related rights). As these new forms of broadcasting are not covered by the existing legal principles, broadening the principles included in Directive 93/83 might be one way to deal with the situation. On several occasions Parliament has called for changes in the existing legislation to reflect the latest technological developments. The European Economic and Social Committee in its opinions and various studies has also noted that existing legislation will need to be adapted in order to react to these developments. The intention of the European Commission to review Directive 93/83 and potential amendments of the existing legislation might result in changes to the existing legislation and bring it up to date with the latest developments.

Cross-border portability of online content services in the internal market: Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment

17-03-2016

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying the above proposal, adopted on 9 December 2015. This proposal is one of the first legislative initiatives proposed under the umbrella of the Digital Single Market (DSM) Strategy. The DSM Strategy is in itself one of the ten political priorities of the Juncker Commission. The portability proposal aims to contribute to the key objectives of the DSM allowing for ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying the above proposal, adopted on 9 December 2015. This proposal is one of the first legislative initiatives proposed under the umbrella of the Digital Single Market (DSM) Strategy. The DSM Strategy is in itself one of the ten political priorities of the Juncker Commission. The portability proposal aims to contribute to the key objectives of the DSM allowing for better online access to digital goods and services across the EU Member States when travelling. Further legislative proposals in the field of copyright are expected in 2016. Overall, the impression is that this IA has made a reasonable attempt to analyse the current situation, substantiating the need for EU action to solve the issue. The IA draws upon a wide range of research from different sources and disciplines, both external and internal, and the stakeholder consultation appears to be broad. However, the objective of the present initiative (to ensure cross-border portability) is formulated in such a way that it can in fact only conceivably be achieved by a legislative solution that prescribes portability on a mandatory basis (meaning Option 3, which is the Commission's preferred option). This could cast some doubt as to whether the alternatives presented were really considered as viable options. Also, some of the assumptions upon which the IA is based might merit some further examination. For example, this might be the case concerning the current and potential future consumer demand for portability based on Eurobarometer data. Finally, the IA could perhaps have been clearer from the start that the real issue at hand concerns almost exclusively limited portability of online content services in the AV sector and sport premium content services, but that for reasons of legal certainty, all sectors are technically covered by the initiative (IA, p. 21).

Η συνιστώσα «MEDIA» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2014-2020

14-09-2012

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρέχεται μια κριτική αξιολόγηση της συνιστώσας «MEDIA» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και των διατάξεων της διατομεακής συνιστώσας για τον οπτικοακουστικό τομέα. Περιγράφονται οι διατάξεις που ορίζονται στην πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», συγκρίνονται οι εν λόγω διατάξεις με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα προγενέστερα προγράμματα «MEDIA» και αναλύονται οι προγραμματιζόμενες δράσεις σε σχέση με τις κυριότερες προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό ...

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρέχεται μια κριτική αξιολόγηση της συνιστώσας «MEDIA» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και των διατάξεων της διατομεακής συνιστώσας για τον οπτικοακουστικό τομέα. Περιγράφονται οι διατάξεις που ορίζονται στην πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», συγκρίνονται οι εν λόγω διατάξεις με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα προγενέστερα προγράμματα «MEDIA» και αναλύονται οι προγραμματιζόμενες δράσεις σε σχέση με τις κυριότερες προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα. Τέλος, προτείνονται συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση του προτεινόμενου κειμένου και για τη διασφάλιση της παροχής αποτελεσματικής στήριξης.

Εξωτερικός συντάκτης

KEA European Affairs

Interoperability of Digital Interactive Television Services

23-02-2007

This note provides a brief introduction to the issue of the interoperability of digital interactive television services, with reference to the European Commission's 2006 Communication on the same subject. It evaluates the importance of the topic for the work of Parliament's Committee on Culture.

This note provides a brief introduction to the issue of the interoperability of digital interactive television services, with reference to the European Commission's 2006 Communication on the same subject. It evaluates the importance of the topic for the work of Parliament's Committee on Culture.

Προσεχείς εκδηλώσεις

01-03-2021
Decarbonising European industry: hydrogen and other solutions (online event)
Εργαστήριο -
STOA
01-03-2021
Hearing on Transport of live animals in third countries
Ακρόαση -
ANIT
01-03-2021
Exchange of views with HR/VP Josep Borrell
Ακρόαση -
INGE

Εταίροι