16

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

European Social Fund Plus (ESF+) 2021-2027

29-03-2019

In preparation for the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Social Fund Plus (ESF+) on 30 May 2018. In the same spirit as the current European Social Fund 2014-2020, the ESF+ will provide the main EU financial instrument for improving workers' mobility and employment opportunities and strengthening social cohesion, improving social fairness and increasing competitiveness across Europe for the 2021-2027 ...

In preparation for the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Social Fund Plus (ESF+) on 30 May 2018. In the same spirit as the current European Social Fund 2014-2020, the ESF+ will provide the main EU financial instrument for improving workers' mobility and employment opportunities and strengthening social cohesion, improving social fairness and increasing competitiveness across Europe for the 2021-2027 period. With a provisional budget of €101.2 billion (current prices), the ESF+ should merge the existing European Social Fund (ESF), the Youth Employment Initiative (YEI), and the Fund for European Aid to the most Deprived (FEAD), the Employment and Social Innovation Programme (EaSI) and the EU Health Programme. The new fund will concentrate its investment in three main areas: education, employment and social inclusion. At the European Parliament, the file was assigned to the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), which adopted its report on 3 December, 2018. On 16 January 2019, the committee’s amendments to increase the funding and make youth and children the main beneficiaries were approved by plenary. No trilogue meetings have taken place, and so Parliament is now due to conclude the first reading during the April I plenary session. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

European Regional Development Fund and Cohesion Fund 2021-2027

16-01-2019

In the context of the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) on 29 May 2018. The new single regulation on the ERDF and CF (previously covered by two separate regulations) identifies the specific objectives and scope of support for both funds, including non-eligible activities. The majority of ERDF funding (65 % to 85 %) will focus on smart growth ...

In the context of the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) on 29 May 2018. The new single regulation on the ERDF and CF (previously covered by two separate regulations) identifies the specific objectives and scope of support for both funds, including non-eligible activities. The majority of ERDF funding (65 % to 85 %) will focus on smart growth and the green economy, while the fund will also support other activities such as connectivity, social issues and local development. The CF will continue to focus predominantly on environmental and transport infrastructure. Special provisions have been proposed for territories such as urban areas and outermost regions. The indicator framework for monitoring progress will include new common results indicators. At the European Parliament, the file has been allocated to the Committee on Regional Development, where the rapporteur's draft report was presented in October 2018. It is planned to be voted in committee in February 2019. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

New rules for managing the EU external fishing fleet

15-02-2018

The European Parliament and the Council have adopted a new Regulation on the sustainable management of external fishing fleets, which replaces the 'Fishing Authorisations Regulation' 1006/2008, and covers all EU vessels fishing outside EU waters, as well as third-country vessels fishing in EU waters. The regulation revised the system of issuing and managing fishing authorisations, so as to improve monitoring and transparency of the EU external fishing fleet. It extended the scope of the authorisation ...

The European Parliament and the Council have adopted a new Regulation on the sustainable management of external fishing fleets, which replaces the 'Fishing Authorisations Regulation' 1006/2008, and covers all EU vessels fishing outside EU waters, as well as third-country vessels fishing in EU waters. The regulation revised the system of issuing and managing fishing authorisations, so as to improve monitoring and transparency of the EU external fishing fleet. It extended the scope of the authorisation system to include practices such as private agreements between EU companies and third countries, and abusive reflagging operations. Member States are required to authorise fishing vessels using common eligibility criteria, complemented by specific conditions depending on the nature of the authorisation. Part of the electronic fishing authorisations register, showing who fishes for what and where, will for the first time be publicly accessible. Fifth edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. To view earlier editions of this briefing, please see: PE 608.651, July 2017.

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

01-02-2018

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη καλούνται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση των ΔΕΔ μπορεί επίσης να συμπληρώνεται από τα διαρθρωτικά ταμεία, από μια ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή από εισφορές του ιδιωτικού τομέα. Το 2013 πραγματοποιήθηκε σημαντική μεταρρύθμιση για το σύνολο των ΔΕΔ με τη ...

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη καλούνται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση των ΔΕΔ μπορεί επίσης να συμπληρώνεται από τα διαρθρωτικά ταμεία, από μια ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή από εισφορές του ιδιωτικού τομέα. Το 2013 πραγματοποιήθηκε σημαντική μεταρρύθμιση για το σύνολο των ΔΕΔ με τη σύσταση του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

01-01-2018

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ. Έχουν εγκριθεί διάφορα προγράμματα δράσης για την ενίσχυση των ΜΜΕ, όπως η πρωτοβουλία «Small Business Act» και τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και COSME. Σκοπός τους είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ ...

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ. Έχουν εγκριθεί διάφορα προγράμματα δράσης για την ενίσχυση των ΜΜΕ, όπως η πρωτοβουλία «Small Business Act» και τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και COSME. Σκοπός τους είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, και η παροχή καλύτερης πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

European Fund for Sustainable Development (EFSD)

13-11-2017

The Commission took the opportunity provided by the September 2016 proposal for mid-term review/revision of the 2014-2020 MFF to propose the creation of a new innovative financial instrument – the European Fund for Sustainable Development (EFSD). The EFSD is part of the partnership framework for cooperation with countries with high irregular emigration and is one of the pillars of the new external investment plan, inspired by the success of the investment plan for Europe. This plan, one of the legislative ...

The Commission took the opportunity provided by the September 2016 proposal for mid-term review/revision of the 2014-2020 MFF to propose the creation of a new innovative financial instrument – the European Fund for Sustainable Development (EFSD). The EFSD is part of the partnership framework for cooperation with countries with high irregular emigration and is one of the pillars of the new external investment plan, inspired by the success of the investment plan for Europe. This plan, one of the legislative priorities for 2017, listed in the Joint Declaration by the European Parliament, the Council and the European Commission of 13 December 2016 is an important building block of the reformed EU migration policy. The new fund aims to mobilise EU grants to catalyse investment from public and private sources to tackle the root causes of migration in the European neighbourhood and Africa, while helping to achieve the 2030 Agenda Sustainable Development Goals. Some NGOs have voiced concern, fearing the use of development policy resources for migration management purposes and in pursuit of European private-sector interests. Third edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

New rules for managing the EU external fishing fleet

19-07-2017

Following trilogue negotiations, the Parliament is to be asked to approve in plenary a revised system of issuing and managing fishing authorisations, intended to improve monitoring and transparency of the EU external fishing fleet. The new legislation will replace the current 'Fishing Authorisations Regulation' 1006/2008, and will cover all EU vessels fishing outside EU waters, as well as third-country vessels fishing in EU waters. The current scope of the authorisation system would be extended to ...

Following trilogue negotiations, the Parliament is to be asked to approve in plenary a revised system of issuing and managing fishing authorisations, intended to improve monitoring and transparency of the EU external fishing fleet. The new legislation will replace the current 'Fishing Authorisations Regulation' 1006/2008, and will cover all EU vessels fishing outside EU waters, as well as third-country vessels fishing in EU waters. The current scope of the authorisation system would be extended to include practices poorly monitored so far, such as private agreements between EU companies and third countries and abusive reflagging operations. Member States would authorise fishing vessels using common eligibility criteria, complemented by specific conditions depending on the nature of the authorisation. Part of the electronic fishing authorisations register, showing who fishes what and where, would for the first time be publicly accessible. Fourth edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. To view earlier editions of this briefing, please see: PE 595.886, January 2017.

New rules for managing the EU external fishing fleet

18-01-2017

In February 2017, the Parliament is due to vote in plenary on a Commission proposal for a revised system of issuing and managing fishing authorisations, intended to improve monitoring and transparency of the EU external fishing fleet. The proposal, replacing the current 'Fishing Authorisations Regulation' 1006/2008, applies to all EU vessels fishing outside EU waters, and to third-country vessels fishing in EU waters. The current scope of the authorisation system would be extended to include practices ...

In February 2017, the Parliament is due to vote in plenary on a Commission proposal for a revised system of issuing and managing fishing authorisations, intended to improve monitoring and transparency of the EU external fishing fleet. The proposal, replacing the current 'Fishing Authorisations Regulation' 1006/2008, applies to all EU vessels fishing outside EU waters, and to third-country vessels fishing in EU waters. The current scope of the authorisation system would be extended to include practices poorly monitored so far, such as private agreements between EU companies and third countries and abusive reflagging operations. Member States would authorise fishing vessels using common eligibility criteria, complemented by specific conditions depending on the nature of the authorisation. Part of the electronic fishing authorisations register, showing who fishes what and where, would for the first time be publicly accessible. Third edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. To view earlier editions of this briefing, please see: PE 589.834, October 2016. "A more recent edition of this document is available. Find it by searching by the document title at this address: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html"

Hearing with Mrs Elke König, Chair of the Single Resolution Board - ECON 13 July 2016

07-07-2016

The Single Resolution Board (SRB) was established on 1 January 2015 and on 1 January 2016 it became fully responsible for the resolution of those banks which are directly supervised by the ECB and of other cross-border groups. This briefing presents the state of play regarding the work of the SRB as well as a short insight into the latest Risk dashboard published by the European Banking Authority (EBA). It is published in advance of the Hearing with Mrs Elke König, Chair of the SRB, in the ECON Committee ...

The Single Resolution Board (SRB) was established on 1 January 2015 and on 1 January 2016 it became fully responsible for the resolution of those banks which are directly supervised by the ECB and of other cross-border groups. This briefing presents the state of play regarding the work of the SRB as well as a short insight into the latest Risk dashboard published by the European Banking Authority (EBA). It is published in advance of the Hearing with Mrs Elke König, Chair of the SRB, in the ECON Committee on 13 July in accordance with Article 45.4 of Regulation (EU) 806/2014.

European Globalisation Adjustment Fund: Tackling job losses due to changes in trade patterns

18-06-2013

Created in 2007, the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) is the flexibility instrument in the EU budget for interventions in case of mass redundancies caused by major changes in global trade. It aims to help dismissed workers find new jobs through a package of tailor-made services. From May 2009 to December 2011, the EGF was also able to support workers who had lost their jobs as a result of the financial and economic crisis.

Created in 2007, the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) is the flexibility instrument in the EU budget for interventions in case of mass redundancies caused by major changes in global trade. It aims to help dismissed workers find new jobs through a package of tailor-made services. From May 2009 to December 2011, the EGF was also able to support workers who had lost their jobs as a result of the financial and economic crisis.

Προσεχείς εκδηλώσεις

21-11-2019
Looking back on 1989: The Fight for Freedom
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
21-11-2019
Fourth Annual Forum on Comparative Law - Freedom of expression [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.