12

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Potential revenue from the extension of charging fees by EU Agencies

07-09-2018

This study explores the potential revenue from the extension of charging fees by EU Agencies. It presents a high-level review of the current and prospective situation of fees and charges in the 33 decentralised EU Agencies, and a detailed review of fees and charges for 6 Agencies in particular: ACER, EASA, ECHA, EFSA, ERA and ESMA. The study focuses mainly on Agencies’ fees collected from industry and on fees charged for services rendered. It extends the analysis to alternative funding means where ...

This study explores the potential revenue from the extension of charging fees by EU Agencies. It presents a high-level review of the current and prospective situation of fees and charges in the 33 decentralised EU Agencies, and a detailed review of fees and charges for 6 Agencies in particular: ACER, EASA, ECHA, EFSA, ERA and ESMA. The study focuses mainly on Agencies’ fees collected from industry and on fees charged for services rendered. It extends the analysis to alternative funding means where relevant. Finally, it provides conclusions on the benefits and limitations of introducing or extending fee-based systems in EU Agencies.

Εξωτερικός συντάκτης

Jean-Jacques Lennon, Mathieu Saunier, Thierry Van Schoubroeck

International procurement instrument

30-11-2017

Over the years, the EU has opened up its public procurement markets to third countries to a large degree, yet many of these countries have not granted the EU a similar privilege. This situation has been difficult to address through multilateral or bilateral trade negotiations alone. With this in mind, the European Commission proposed the creation of an international procurement instrument in 2012. The aim of this instrument is twofold: to improve the conditions under which EU businesses can compete ...

Over the years, the EU has opened up its public procurement markets to third countries to a large degree, yet many of these countries have not granted the EU a similar privilege. This situation has been difficult to address through multilateral or bilateral trade negotiations alone. With this in mind, the European Commission proposed the creation of an international procurement instrument in 2012. The aim of this instrument is twofold: to improve the conditions under which EU businesses can compete for public contracts in third countries and to give the EU more leverage when negotiating its access to foreign public procurement markets. To overcome a legislative deadlock on the 2012 proposal, in 2016 the Commission submitted an amended version that would enable it to open investigations into alleged discrimination against EU parties in foreign public procurement markets. If such practices were to be confirmed, the Commission would enter into consultations with the third country concerned to obtain reciprocal concessions on its procurement market. As a last resort, the Commission would be able to impose a price penalty on tenders originating in the third country concerned, giving EU and non-targeted countries' tenders a competitive advantage on EU procurement markets.

Italian state beach concessions and Directive 2006/123/EC, in the European context

15-11-2017

This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee. This paper analyses the Italian regulation framework on beach concessions within a compared European framework. It illustrates pending issues and the potential consequences of the judgment of the EU Court of Justice, C-458/14 e C-67/15, which may impose a comprehensive beach reform that cannot be delayed any further. The models adopted by ...

This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee. This paper analyses the Italian regulation framework on beach concessions within a compared European framework. It illustrates pending issues and the potential consequences of the judgment of the EU Court of Justice, C-458/14 e C-67/15, which may impose a comprehensive beach reform that cannot be delayed any further. The models adopted by other EU member states and Italy for managing coastal property are here compared, in order to verify their functionality and effectiveness.

Εξωτερικός συντάκτης

Cristiana Benetazzo, Professor with certification of Associate Professor, University of Padova, Italy – Department of Public, International and European Union Law. Sara Gobbato, PhD in EU Law, lawyer in Treviso, Italy

Δημόσιες συμβάσεις

01-11-2017

Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι αμοιβής με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, καλούνται δημόσιες συμβάσεις και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Όμως, μόνο ένα μικρό ποσοστό δημοσίων συμβάσεων ανατίθεται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή των αρχών της εσωτερικής αγοράς στις συμβάσεις αυτές διασφαλίζει καλύτερη κατανομή των ...

Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι αμοιβής με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, καλούνται δημόσιες συμβάσεις και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Όμως, μόνο ένα μικρό ποσοστό δημοσίων συμβάσεων ανατίθεται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή των αρχών της εσωτερικής αγοράς στις συμβάσεις αυτές διασφαλίζει καλύτερη κατανομή των οικονομικών πόρων και πιο ορθολογική χρήση των δημόσιων κονδυλίων. Το 2014, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ένα νέο πακέτο για τις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να καταστούν πιο ευέλικτες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις για τις ΜΜΕ και για να εξασφαλιστεί ότι θα δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

The Cost of Non-Europe in the Single Market. Part II - Single Market for Services

24-09-2014

Cost of Non-Europe Reports identify the possibilities for economic or other gains and/or the realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and sectors. This Cost of Non-Europe Report seeks to analyse the costs for citizens, businesses and relevant stake-holders of remaining gaps and barriers in the European Single Market, building on and updating the 1988 Cecchini Report, which quantified its potential benefits. This particular study - the second in a series ...

Cost of Non-Europe Reports identify the possibilities for economic or other gains and/or the realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and sectors. This Cost of Non-Europe Report seeks to analyse the costs for citizens, businesses and relevant stake-holders of remaining gaps and barriers in the European Single Market, building on and updating the 1988 Cecchini Report, which quantified its potential benefits. This particular study - the second in a series - attempts to take stock of the remaining gaps or deficits in intra-EU market access obligations in services, and the related deficits in the proper functioning of the internal market for services. It also tries to identify the quantitative and qualitative economic gains of overcoming the costs of non-Europe of the remaining fragmentation, insofar as the EU can address such deficits.

Reciprocal access to public procurement markets

09-01-2014

Effective trade defence instruments are fundamental to the new EU trade policy set out in the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. The proposed regulation would establish the possibility to restrict access to the European Union’s internal market in public procurement of goods and services to entities from third countries which do not provide similar access to EU firms. The European Commission aims to create leverage for the EU in trade negotiations, and so improve conditions ...

Effective trade defence instruments are fundamental to the new EU trade policy set out in the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. The proposed regulation would establish the possibility to restrict access to the European Union’s internal market in public procurement of goods and services to entities from third countries which do not provide similar access to EU firms. The European Commission aims to create leverage for the EU in trade negotiations, and so improve conditions for access by EU business to government contracts in third countries.

WTO Back on Track After Bali

11-12-2013

An agreement on trade reached through the World Trade Organisation in Bali will likely reduce global trading costs by 10-15 %. Red tape is likely to be substantially reduced. While the deal includes some new provisions on agriculture, the issue remains a thorny one among negotiating parties. The package also includes concessions on market access for developing countries. The Bali ministerial meeting marked good progress, but there remains much to be done before the WTO can conclude the Doha Development ...

An agreement on trade reached through the World Trade Organisation in Bali will likely reduce global trading costs by 10-15 %. Red tape is likely to be substantially reduced. While the deal includes some new provisions on agriculture, the issue remains a thorny one among negotiating parties. The package also includes concessions on market access for developing countries. The Bali ministerial meeting marked good progress, but there remains much to be done before the WTO can conclude the Doha Development Round. The global trading system has changed since the Doha round was initiated, and this should be taken into account.

The 2013 Ministerial Conference in Bali: Last Chance for the WTO?

25-11-2013

The current round of international trade negotiations are expected to culminate in the ninth Ministerial Conference (MC9) taking place in Bali from 3-5 December 2013. These negotiations are the continuation of those launched in Doha, Qatar, in 2001. Since then, seven Ministerial Conferences have taken place, but a deal has proven elusive. There are many reasons put forward to explain this, with the principal ones being the emergence of major developing countries and their wish to rebalance the trading ...

The current round of international trade negotiations are expected to culminate in the ninth Ministerial Conference (MC9) taking place in Bali from 3-5 December 2013. These negotiations are the continuation of those launched in Doha, Qatar, in 2001. Since then, seven Ministerial Conferences have taken place, but a deal has proven elusive. There are many reasons put forward to explain this, with the principal ones being the emergence of major developing countries and their wish to rebalance the trading system; the concept of ‘the single undertaking’ (meaning nothing is agreed until everything is agreed); and to the intrinsic difficulties of finding agreement among 159 member countries, each of which has its preferences for the scope and content of any agreement. The MC9 is generally seen as the last chance in the foreseeable future to reach a global deal. Failure in this respect would represent a serious setback for the WTO.

Opening negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA)

27-06-2013

With the aim of overcoming stalemate in the Doha Round, a number of WTO members, including the EU and the US, are about to launch negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA).

With the aim of overcoming stalemate in the Doha Round, a number of WTO members, including the EU and the US, are about to launch negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA).

EU-ASEAN trade relations

20-02-2013

This paper aims to show levels of trade between the EU and the ASEAN countries – Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Burma/Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. It looks at their trade in both goods and services with the EU, China and the NAFTA countries (USA, Canada and Mexico), to measure the importance of EU trade for the ASEAN countries, and how important they are for the EU. It also looks at foreign direct investment (FDI) in the selected countries by EU ...

This paper aims to show levels of trade between the EU and the ASEAN countries – Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Burma/Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. It looks at their trade in both goods and services with the EU, China and the NAFTA countries (USA, Canada and Mexico), to measure the importance of EU trade for the ASEAN countries, and how important they are for the EU. It also looks at foreign direct investment (FDI) in the selected countries by EU entities, and by their firms in the EU.

Προσεχείς εκδηλώσεις

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Άλλη δραστηριότητα -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Ακρόαση -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Ακρόαση -
IMCO

Εταίροι