1

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Religious slaughter of animals in the EU

15-11-2012

Religious texts set down traditional methods of slaughter; simply using a knife to kill the animal. The right to continue using these methods is strongly contested the Jewish and Muslim faiths and animal rights activists who wish animals to be stunned first.

Religious texts set down traditional methods of slaughter; simply using a knife to kill the animal. The right to continue using these methods is strongly contested the Jewish and Muslim faiths and animal rights activists who wish animals to be stunned first.

Προσεχείς εκδηλώσεις

19-05-2021
EPRS online policy roundtable: The European elections, two years on [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
25-05-2021
How can technology help in reducing fraud and making tax compliance simpler?
Ακρόαση -
FISC
25-05-2021
AIDA - EMPL Public Hearing on AI and the labour market
Ακρόαση -
AIDA EMPL

Εταίροι