15

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

EU cooperation with Greenland

11-04-2019

The overall aim of the European Union-Greenland Partnership Agreement is to boost ties and cooperation between the EU and Greenland, with education and training as one of several key areas of cooperation. As part of the partnership, and taking Greenland's needs into account, the focal point of EU-Greenland financial cooperation is education and training, with a special emphasis on boosting the pre-school and elementary school system, as well as on providing support for vocational education and post-elementary ...

The overall aim of the European Union-Greenland Partnership Agreement is to boost ties and cooperation between the EU and Greenland, with education and training as one of several key areas of cooperation. As part of the partnership, and taking Greenland's needs into account, the focal point of EU-Greenland financial cooperation is education and training, with a special emphasis on boosting the pre-school and elementary school system, as well as on providing support for vocational education and post-elementary education.

Research for the CULT Committee - Modernisation of higher education

16-10-2017

This study analyses the policy developments since the Commission’s 2011 agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems and assess the developments against the aims of the agenda. Second, it summarises most important achievements, shortcomings and challenges, to assess the effectiveness of the policy measures taken to reach the objectives set out in the 2011 agenda. Third, it assesses the renewed EU agenda in the light of these achievements, shortcomings and challenges and its renewed ...

This study analyses the policy developments since the Commission’s 2011 agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems and assess the developments against the aims of the agenda. Second, it summarises most important achievements, shortcomings and challenges, to assess the effectiveness of the policy measures taken to reach the objectives set out in the 2011 agenda. Third, it assesses the renewed EU agenda in the light of these achievements, shortcomings and challenges and its renewed objectives. Last, it makes recommendations for actions by the Committee including follow-up with other major stakeholders.

Εξωτερικός συντάκτης

ACA: Irina Ferencz, Bernd Wächter

Follow-up of the Strategic Framework for European cooperation in education and training

20-06-2016

European cooperation in the field of education and training is voluntary, yet a strategic framework sets objectives to be attained by 2020. Following a mid-term review concluded last year, the European Parliament will debate a report which praises efforts to take stakeholders’ feedback into account and makes a number of recommendations for the future.

European cooperation in the field of education and training is voluntary, yet a strategic framework sets objectives to be attained by 2020. Following a mid-term review concluded last year, the European Parliament will debate a report which praises efforts to take stakeholders’ feedback into account and makes a number of recommendations for the future.

Integrating migrants and their children through education

15-03-2016

Migrants' life stories reveal different levels of difficulty or ease in the process of integration. The key importance of education as a means of integration is widely acknowledged. For a number of years, the European Parliament has called for tangible commitments and proposed practical measures to integrate migrants and their children through education, training and the recognition of skills.

Migrants' life stories reveal different levels of difficulty or ease in the process of integration. The key importance of education as a means of integration is widely acknowledged. For a number of years, the European Parliament has called for tangible commitments and proposed practical measures to integrate migrants and their children through education, training and the recognition of skills.

Research for CULT Committee - Evaluation of Education at the European Level

15-02-2016

This study addresses the question of similarities and differences of the education evaluation approaches of the EU and the OECD with the aim of exploring the possibilities of further developing the education evaluation system and the related policies of the EU. The study analyses the existing EU level educational evaluation practices and policies with a special focus on the use of educational indicators and the assessment of pupil competences. On the basis of the analysis a number of recommendations ...

This study addresses the question of similarities and differences of the education evaluation approaches of the EU and the OECD with the aim of exploring the possibilities of further developing the education evaluation system and the related policies of the EU. The study analyses the existing EU level educational evaluation practices and policies with a special focus on the use of educational indicators and the assessment of pupil competences. On the basis of the analysis a number of recommendations have been formulated for possible future EU level policies and actions.

Εξωτερικός συντάκτης

Gábor Halász (ELTE University, Budapest, Hungary)

Focus on: Learning in the 21st Century at the EuroScience Open Forum - ESOF 2014

13-05-2015

EuroScience (ES) is an association established in Europe in 1997 with headquarters in Strasbourg (France). It was created based on the model of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). A non-profit grassroots organisation Euroscience was from the outset an association of individuals open to research professionals, teachers, students, science administrators, policy-makers, etc. and generally to any citizen with vested interested in science, technology or humanities and their ...

EuroScience (ES) is an association established in Europe in 1997 with headquarters in Strasbourg (France). It was created based on the model of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). A non-profit grassroots organisation Euroscience was from the outset an association of individuals open to research professionals, teachers, students, science administrators, policy-makers, etc. and generally to any citizen with vested interested in science, technology or humanities and their links with society. EuroScience represents not only European scientists of all ages, disciplines and nationalities but also from the business sector and public institutions such as universities and research institutes.

University Quality Indicators: A Critical Assessment

15-04-2015

The ‘Europe 2020 Strategy’ and other EU initiatives call for more excellence in Europe’s higher education institutions in order to improve their performance, international attractiveness and competitiveness. In this context the relevance of quality in higher education gained momentum. The Study examines separately two different quality approaches, quality assurance and rankings, and takes stock of latest achievements. This is followed by a critical analysis of these approaches in a comparative perspective ...

The ‘Europe 2020 Strategy’ and other EU initiatives call for more excellence in Europe’s higher education institutions in order to improve their performance, international attractiveness and competitiveness. In this context the relevance of quality in higher education gained momentum. The Study examines separately two different quality approaches, quality assurance and rankings, and takes stock of latest achievements. This is followed by a critical analysis of these approaches in a comparative perspective. Recommendations and policy options for the Parliament are provided.

Higher education in the EU: Approaches, issues and trends

30-03-2015

The performance and quality of higher education has become a vital sign of a country’s capacity to foster its future economic development. The race for talent is currently open on a global scale. In spite of the fact that the United States is still the global leader with 17% of international students, the EU is increasingly popular with the United Kingdom, France and Germany accounting respectively for 13%, 6%, and 6% of world students. One of the elements accounting for the global attraction of ...

The performance and quality of higher education has become a vital sign of a country’s capacity to foster its future economic development. The race for talent is currently open on a global scale. In spite of the fact that the United States is still the global leader with 17% of international students, the EU is increasingly popular with the United Kingdom, France and Germany accounting respectively for 13%, 6%, and 6% of world students. One of the elements accounting for the global attraction of EU universities resides in relatively lower tuition fees compared to American universities. Likewise, efforts made to develop quality and accreditation frameworks for mobility within the EU place Europe at the top of the most advanced global regions in this respect. While EU universities took more time to develop Massive Open Online Courses (MOOCs), they now account for approximately one quarter of MOOCs in the world and the numbers are constantly rising. Since May 2014, the EU has also its own global ranking system: U-Multirank. Even though it is difficult to predict in what ways technological change will affect higher education in the longer term, it is clear that sustained effort and on-going international cooperation will be required to improve current structures and take full advantage of the impact of new technologies.

Εκπαίδευση των καθηγητών: Κατάσταση και προοπτικές της κατάρτισης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

15-07-2014

Η παρούσα μελέτη παρέχει στοιχεία στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αξιολογεί την κατάσταση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της υποστήριξης κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στην Ευρώπη όσον αφορά τους μεμονωμένους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται ο βαθμός στον οποίο τα εν λόγω υποσυστήματα που ...

Η παρούσα μελέτη παρέχει στοιχεία στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αξιολογεί την κατάσταση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της υποστήριξης κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στην Ευρώπη όσον αφορά τους μεμονωμένους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται ο βαθμός στον οποίο τα εν λόγω υποσυστήματα που αφορούν τη συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στις σχολικές τάξεις, στο σχολείο και σε επίπεδο συστήματος. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα κατόπιν προηγούμενων συστάσεων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με συστάσεις πολιτικής σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Εξωτερικός συντάκτης

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)

PISA - Programme for International Student Assessment

01-01-2014

The Programme for International Student Assessment (PISA) is a triennial international survey which aims to evaluate education systems worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students.

The Programme for International Student Assessment (PISA) is a triennial international survey which aims to evaluate education systems worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students.

Προσεχείς εκδηλώσεις

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Ακρόαση -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Ακρόαση -
PECH
27-01-2021
EPRS online policy roundtable: President Biden’s first 100 days
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι