286

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

EU policies – Delivering for citizens: Future financing of EU policies

28-06-2019

The principle of subsidiarity means that the European Union (EU) should act where it can do so more effectively than its constituent Member States individually, and this also holds true in the area of public finance – the EU's budget together with off-budget tools for financing EU policies. At €165.8 billion in 2019 – or approximately 1 % of Member States' collective gross national income (GNI) – the EU budget is a great deal smaller in relative terms than EU national governments' budgets. It serves ...

The principle of subsidiarity means that the European Union (EU) should act where it can do so more effectively than its constituent Member States individually, and this also holds true in the area of public finance – the EU's budget together with off-budget tools for financing EU policies. At €165.8 billion in 2019 – or approximately 1 % of Member States' collective gross national income (GNI) – the EU budget is a great deal smaller in relative terms than EU national governments' budgets. It serves mainly as a vehicle for investment, particularly in the areas of rural and regional development, industrial research and support for small and medium-sized enterprises (SMEs), and political and economic development in neighbouring countries. These policies are designed to yield European public goods, with benefits that go beyond the national borders of individual EU countries. The Commission calculates that they do so for less than the cost of one cup of coffee a day per citizen. During the 2014-2019 parliamentary term, the EU was buffeted by challenges to its capacity to act, including financially, by geopolitical instability in the wider region, the migration and refugee crisis, and unresolved questions about the future of the euro, linked to the legacy of the economic, financial and sovereign debt crises. However, the EU also saw several notable achievements. These include the update to the financial rules governing the use of EU funds, simplifying the rules and strengthening the focus on performance and results; the creation of a European Public Prosecutor's Office to help address the roughly 0.35 % of the EU budget at risk of fraud; a mid-term revision of the multiannual financial framework (MFF), enhancing its flexibility to provide for a more responsive EU; the development of proposals for new sources of revenue in time for negotiations on the post-2020 MFF; and policy innovation in the field of financial engineering, helping EU finance go further by leveraging private investment. The 2019 elections mark a turning point in the future financing of EU policies, since the new Parliament will be responsible for concluding negotiations on the next multiannual spending plan. The Commission has proposed a 2021-2027 MFF totalling 1.11 % of the post-Brexit EU-27's GNI, and new sources of EU revenue to reduce the burden on national treasuries and forge a clearer link between revenue and policies. It also proposes to consolidate progress made in the last term with regard to budgetary flexibility, financial integrity and the rule of law, and in encouraging private investment in Europe. This is an update of an earlier briefing issued prior to the 2019 European elections.

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019

14-06-2019

Committee on Budgetary Control (CONT) held an exchange of views with Mr Olivier Waelbroeck, Director, European Commission, and Ms Eva Lindström, Member of the European Court of Auditors, in which they explored ways to promote the National Declarations (ND). ND are a voluntary public accountability instrument that strengthen the provision of assurance in the management of EU funds, and demonstrate the political commitment towards sound financial management.

Committee on Budgetary Control (CONT) held an exchange of views with Mr Olivier Waelbroeck, Director, European Commission, and Ms Eva Lindström, Member of the European Court of Auditors, in which they explored ways to promote the National Declarations (ND). ND are a voluntary public accountability instrument that strengthen the provision of assurance in the management of EU funds, and demonstrate the political commitment towards sound financial management.

Η ιστορία του προϋπολογισμού της ΕΕ

14-06-2019

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: τις δαπάνες, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχό του. Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζονται η απαρχή του προϋπολογισμού, η εξέλιξή του μέσω του πολυετούς σχεδιασμού, καθώς και η ετήσια κατάρτισή του, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού και της εξέλιξης της χρηματοδότησης και της διαδικασίας ελέγχου του. Από την πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 1952, παρατηρούνται εντάσεις σχετικά ...

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: τις δαπάνες, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχό του. Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζονται η απαρχή του προϋπολογισμού, η εξέλιξή του μέσω του πολυετούς σχεδιασμού, καθώς και η ετήσια κατάρτισή του, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού και της εξέλιξης της χρηματοδότησης και της διαδικασίας ελέγχου του. Από την πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 1952, παρατηρούνται εντάσεις σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, καθώς και στενή σύνδεση μεταξύ των μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο δαπανών και των μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο χρηματοδότησης.

Εξωτερικός συντάκτης

Dr Giacomo Benedetto

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity

15-05-2019

This study analyses challenges related to the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) as enhanced cooperation among the current 22 Member States and discusses possible solutions for coping with them. Complexity is identified as a main challenge owing to the EPPO’s specific multilevel structure, the relationship between the EPPO and non-participating Member States, and the fact that the EPPO Regulation leaves many procedural rules to the law of the Member State in which an ...

This study analyses challenges related to the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) as enhanced cooperation among the current 22 Member States and discusses possible solutions for coping with them. Complexity is identified as a main challenge owing to the EPPO’s specific multilevel structure, the relationship between the EPPO and non-participating Member States, and the fact that the EPPO Regulation leaves many procedural rules to the law of the Member State in which an investigation takes place. Depending on the nature of the challenge, the suggested strategies to cope with complexity encompass legislative, administrative, and monitoring measures.

Εξωτερικός συντάκτης

Hartmut Aden, Maria-Luisa Sanchez-Barrueco, Paul Stephenson

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?

15-04-2019

This study examines how reliable Cohesion Policy indicators are in helping to ensure targeted and result-oriented expenditure. Overall, substantial progress has been made in recent years in developing an effective system. However, the challenge remains to shift from a focus on financial absorption and outputs to assessing more meaningful results and impacts of interventions, and to improve data collection systems. The paper includes eleven recommendations to address these and other challenges ahead ...

This study examines how reliable Cohesion Policy indicators are in helping to ensure targeted and result-oriented expenditure. Overall, substantial progress has been made in recent years in developing an effective system. However, the challenge remains to shift from a focus on financial absorption and outputs to assessing more meaningful results and impacts of interventions, and to improve data collection systems. The paper includes eleven recommendations to address these and other challenges ahead of the new 2020-2027 period.

Εξωτερικός συντάκτης

Jack Malan, Jayne Woolford, Sandra Ruiz-Fernandez, Michaela Brady, and Maria Kazakova from the Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES)

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results

15-04-2019

This study analyses the characteristics of cohesion policy projects that can contribute to successful outcomes. Our analysis is based on a literature survey, an econometric analysis and interviews with stakeholders. About two dozen project characteristics are considered, and their association with economic growth is studied using a novel methodology. Based on the findings, the study concludes with recommendations for cohesion policy reform.

This study analyses the characteristics of cohesion policy projects that can contribute to successful outcomes. Our analysis is based on a literature survey, an econometric analysis and interviews with stakeholders. About two dozen project characteristics are considered, and their association with economic growth is studied using a novel methodology. Based on the findings, the study concludes with recommendations for cohesion policy reform.

Εξωτερικός συντάκτης

Mr Zsolt Darvas, Senior Fellow, Bruegel and Corvinus University of Budapest Mr Antoine Mathieu Collin contributed to this report while working at Bruegel as a Research Assistant Mr Jan Mazza, Research Assistant, Bruegel Ms Catarina Midoes, Research Assistant, Bruegel

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget

15-04-2019

This study provides a comprehensive assessment of how the EU budget supports innovation in the current programming period and analyses the approach to innovation financing in the Commission´s MFF 2021-2027 proposals. The findings provide the basis on which to draw recommendations to maximize the use of EU innovation funding in the coming MFF.

This study provides a comprehensive assessment of how the EU budget supports innovation in the current programming period and analyses the approach to innovation financing in the Commission´s MFF 2021-2027 proposals. The findings provide the basis on which to draw recommendations to maximize the use of EU innovation funding in the coming MFF.

Εξωτερικός συντάκτης

EDr. Eulalia Rubio, Jacques Delors Institute Dr Fabian Zuleeg, European Policy Centre Emilie Magdalinski, Jacques Delors Institute Thomas Pellerin-Carlin, Jacques Delors Institute Marta Pilati, European Policy Centre Philipp Ständer, Jacques Delors Institut -Berlin

How the EU budget is spent: Spending programmes under the 2014-2020 Multiannual Financial Framework

12-04-2019

The European Parliamentary Research Service (EPRS) has produced a series of briefings on ‘How the EU budget is spent’ over the course of the 2014-2019 parliamentary term. The aim is to give a concise overview of the key features of major EU spending programmes and funds for the 2014-2020 period. This compendium brings together the set of briefings from the series.

The European Parliamentary Research Service (EPRS) has produced a series of briefings on ‘How the EU budget is spent’ over the course of the 2014-2019 parliamentary term. The aim is to give a concise overview of the key features of major EU spending programmes and funds for the 2014-2020 period. This compendium brings together the set of briefings from the series.

Turkish Cypriot community: Financial support instrument

10-04-2019

The Commission runs an aid programme for the Turkish Cypriot community in order to prepare for and facilitate reunification of Cyprus.

The Commission runs an aid programme for the Turkish Cypriot community in order to prepare for and facilitate reunification of Cyprus.

Fight against fraud: Pericles 2020, Hercule III and AFIS

09-04-2019

Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.