528

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

International Agreements in Progress - After Cotonou: Towards a new agreement with the African, Caribbean and Pacific states

21-09-2021

After two years of negotiations, the text of a renewed partnership agreement between the European Union (EU) and the African, Caribbean, and Pacific (ACP) states was initialled in April 2021. The current partnership agreement (‘Cotonou’) was due to expire in February 2020. The then ACP Group of States – which later became the Organisation of the ACP States (OACPS) – and the EU started negotiations on a 'post-Cotonou' agreement in September 2018. The EU and the OACPS agreed on the principle of a common ...

After two years of negotiations, the text of a renewed partnership agreement between the European Union (EU) and the African, Caribbean, and Pacific (ACP) states was initialled in April 2021. The current partnership agreement (‘Cotonou’) was due to expire in February 2020. The then ACP Group of States – which later became the Organisation of the ACP States (OACPS) – and the EU started negotiations on a 'post-Cotonou' agreement in September 2018. The EU and the OACPS agreed on the principle of a common foundation complemented by three regional protocols. The multi-level negotiations, the coronavirus crisis and difficulties in reaching agreement on sensitive issues, such as migration management and sexual and reproductive health and rights, prevented the new agreement from being finalised by the initial expiry date set in the Cotonou Agreement. Thus, to avoid a legal vacuum in relations, the provisions of that agreement were extended until the end of 2021. The European Parliament insisted on maintaining the ACP-EU joint parliamentary assembly and was successful in this endeavour; in addition, three regional parliamentary assemblies will be created in the future institutional set-up of the partnership. The new agreement still needs to be signed by the parties, and further legal procedures will be required before it can be provisionally applied or enter fully into force. Seventh edition. To view earlier editions of this briefing, please see the EPRS blog.

Corruption and human rights in third countries: developments in EU external action since 2017

02-09-2021

In 2017, the European Parliament adopted a Resolution on corruption and human rights in third countries (hereinafter ‘EP 2017 Resolution’) which included a set of practical recommendations on corruption and human rights in EU external relations. This briefing analyses the progress made by EU actors in implementing those recommendations. It focuses on development and human rights tools addressed in the EP 2017 Resolution, including EU funded projects and programmes, technical cooperation, EU human ...

In 2017, the European Parliament adopted a Resolution on corruption and human rights in third countries (hereinafter ‘EP 2017 Resolution’) which included a set of practical recommendations on corruption and human rights in EU external relations. This briefing analyses the progress made by EU actors in implementing those recommendations. It focuses on development and human rights tools addressed in the EP 2017 Resolution, including EU funded projects and programmes, technical cooperation, EU human rights dialogues and public diplomacy, as well as support for whistle-blowers and civil society organisations exposing corruption. It concludes that, while action has been taken on various fronts to support anti-corruption efforts in third countries following the recommendations, a more systematic approach to corruption and human rights could be taken in some areas. Cooperation between EU actors and enhanced capacity building on corruption and human rights are also key elements for a successful anti-corruption strategy in EU external action.

Εξωτερικός συντάκτης

Rosana GARCIANDIA

The European Commission's legislative proposals in the New Pact on Migration and Asylum

30-07-2021

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs on request of the Parliament’s Committee on Civil Liberties and Justice, aims to provide a detailed mapping and analysis of the central legal changes and issues characterising the five main legislative proposals accompanying the Pact on Migration and Asylum, presented by the Commission in September 2020. The legislative instruments under consideration include a new Screening Regulation ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs on request of the Parliament’s Committee on Civil Liberties and Justice, aims to provide a detailed mapping and analysis of the central legal changes and issues characterising the five main legislative proposals accompanying the Pact on Migration and Asylum, presented by the Commission in September 2020. The legislative instruments under consideration include a new Screening Regulation, an amended proposal for an Asylum Procedures Regulation, an amended proposal revising the Eurodac Regulation, a new Asylum and Migration Management Regulation, and a new Crisis and Force Majeure Regulation. As a second step, the study provides a critical assessment of the five proposals as to their legal coherence, fundamental rights compliance, and application of the principle of solidarity and fair sharing of responsibility enshrined in Article 80 TFEU.

New EU strategic priorities for the Sahel: Addressing regional challenges through better governance

09-07-2021

Recent events have shown that the Sahel region remains highly politically unstable. The military takeover of the Chadian government following President Idriss Déby's sudden death in April 2021 and the repercussions of the August 2020 and May 2021 military coups in Mali are worrying signs of weak democratic governance structures. Burkina Faso's transitional democracy has also been severely destabilised by the activities of extremist groups and internal conflicts. This political fragility and the lack ...

Recent events have shown that the Sahel region remains highly politically unstable. The military takeover of the Chadian government following President Idriss Déby's sudden death in April 2021 and the repercussions of the August 2020 and May 2021 military coups in Mali are worrying signs of weak democratic governance structures. Burkina Faso's transitional democracy has also been severely destabilised by the activities of extremist groups and internal conflicts. This political fragility and the lack of government legitimacy have made the responses to the Sahel's security and humanitarian issues all the more challenging. The continued threat posed by terrorist armed groups and rising intercommunal violence over land and resources have led to both internal and cross-border displacements in Sahel countries. Meanwhile, the inadequacy of governance mechanisms for managing this displacement, compounded by environmental degradation, resource scarcity and population growth, has created a severe humanitarian crisis. Since 2011, the European Union (EU) strategy for the Sahel has focused on both security and development to address these numerous and interconnected challenges. However, EU efforts have remained dominated by a military approach to tackle rising terrorist activity, achieving concrete results but ultimately falling short of long-term regional stability. The new EU integrated strategy in the Sahel aims to strengthen action at the political level, focusing on governance mechanisms, human rights, and collaboration with civil society and local authorities, while maintaining security cooperation with states in the region.

Mali: Yet another coup

16-06-2021

On 24 May 2021, the Malian transitional government suffered a coup – the second in nine months – which cast a shadow on the transition process that should lead to a presidential election in early 2022. These developments risk further destabilising the Sahel and challenge the implementation of the new EU strategy in the region.

On 24 May 2021, the Malian transitional government suffered a coup – the second in nine months – which cast a shadow on the transition process that should lead to a presidential election in early 2022. These developments risk further destabilising the Sahel and challenge the implementation of the new EU strategy in the region.

Η προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση στη Μεσόγειο

11-06-2021

Η μελέτη αυτή, την οποία ανέθεσε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος της επιτροπής LIBE, εξετάζει την προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση στη Μεσόγειο, καλύπτοντας τις εξελίξεις από την προσφυγική κρίση έως την πανδημία Covid-19 και αξιολογώντας τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα αυτά στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο, τη μετανάστευση και τον έλεγχο των εξωτερικών ...

Η μελέτη αυτή, την οποία ανέθεσε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος της επιτροπής LIBE, εξετάζει την προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση στη Μεσόγειο, καλύπτοντας τις εξελίξεις από την προσφυγική κρίση έως την πανδημία Covid-19 και αξιολογώντας τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα αυτά στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο, τη μετανάστευση και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Η μελέτη περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και την εφαρμογή της, μια αξιολόγηση της κατάστασης στη Μεσόγειο και μια ενδελεχή εξέταση της εξωτερικής διάστασης, εστιάζοντας στη συνεργασία με τρίτες χώρες (Τουρκία, Λιβύη και Νίγηρας), ενσωματώνοντας προβληματισμούς σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό δίκαιο, καθώς και μια ανάλυση των επιπτώσεων των κονδυλίων στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου για την Αφρική και της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία. Κύριος στόχος είναι να δοκιμαστεί η ορθή εφαρμογή του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων καταγγελιών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αδικαιολόγητη ποινικοποίηση και συνενοχή της ΕΕ σε αποτρόπαια εγκλήματα κατά μεταναστών στη θάλασσα, εγκλωβισμένων στη Λιβύη ή περιορισμένων στον Νίγηρα και την Τουρκία. Ο ρόλος των οργανισμών της ΕΕ (Frontex και EASO) αξιολογείται επίσης παράλληλα με τις διμερείς ή πολυμερείς πρωτοβουλίες που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη, ενσωματώνοντας την αρχή της αλληλεγγύης ως οριζόντιο μέλημα.

Εξωτερικός συντάκτης

Violeta MORENO-LAX,Jennifer ALLSOPP,Evangelia (Lilian) TSOURDI,Philippe DE BRUYCKER,Andreina DE LEO

Preparing the CSDP for the new security environment created by climate change

10-06-2021

While the European Union has developed a number of policy commitments and instruments to deal with the nexus between climate change and security, the Common Security and Defence Policy (CSDP) has lagged behind. This study discusses the security implications of climate change in the EU Neighbourhood and makes recommendations concerning how the CSDP might integrate climate factors into its mission and deliverables. The CSDP will need to adopt a place-specific approach that foregrounds the distinctive ...

While the European Union has developed a number of policy commitments and instruments to deal with the nexus between climate change and security, the Common Security and Defence Policy (CSDP) has lagged behind. This study discusses the security implications of climate change in the EU Neighbourhood and makes recommendations concerning how the CSDP might integrate climate factors into its mission and deliverables. The CSDP will need to adopt a place-specific approach that foregrounds the distinctive social, political and economic dynamics through which climate factors makes themselves felt in different partner countries. The analysis looks in particular depth at the Sahel and the Horn of Africa as two regions where CSDP missions already operate or are likely to operate in the future. Countries in these regions are highly vulnerable to the interaction between a degraded environment and climate change impacts, raising the prospects of humanitarian crises due to food insecurity and internal instability due to competition for resources. These problems compound the EU’s prominent security concerns of terrorism and migration. The EU can move to climate-proof the CSDP through better conflict intelligence and foresight, carefully adapted and adequately resourced mandates, climate-change proofing investments in equipment and infrastructure, and better links to local social and institutional dynamics. The European Parliament should deploy its considerable political capital to support such initiatives, through resolutions, engagement with the UN and other inter-parliamentary fora, and efforts to garner political commitment from the Member States.

Εξωτερικός συντάκτης

•Christoph MEYER, Professor of Professor of European & International Politics, King’s College London •Francesca VANTAGGIATO, Lecturer in Public Policy, King’s College London, •Richard YOUNGS, Senior Fellow, Carnegie Europe and Professor of International Relations, University of Warwick

European Solidarity Corps 2021-2027

12-05-2021

The European Solidarity Corps is included under Heading 5, 'Promoting our European way of life', of the European Commission's priorities for the current mandate. Initially, the programme suffered from unsuccessful branding and communication as it competed with other long-standing programmes that carried out similar activities. With the current proposed regulation, the programme will become a single one-stop shop for all solidarity and humanitarian volunteering opportunities for young people. The ...

The European Solidarity Corps is included under Heading 5, 'Promoting our European way of life', of the European Commission's priorities for the current mandate. Initially, the programme suffered from unsuccessful branding and communication as it competed with other long-standing programmes that carried out similar activities. With the current proposed regulation, the programme will become a single one-stop shop for all solidarity and humanitarian volunteering opportunities for young people. The European Parliament is expected to vote at second reading during its May plenary session on the agreed text resulting from interinstitutional negotiations.

A new EU-Africa Strategy – A partnership for sustainable and inclusive development

22-03-2021

The European Union (EU) and the African Union (AU) have converging interests in a number of areas, such as the fight against climate change and the promotion of sustainable, job-creating economic growth in Africa. However, they still have to find common ground on migration, security management, and fundamental values. In March 2020, the European Commission and the High Representative of the EU for Foreign and Security Policy and Vice-President of the European Commission (HR/VP) proposed to build ...

The European Union (EU) and the African Union (AU) have converging interests in a number of areas, such as the fight against climate change and the promotion of sustainable, job-creating economic growth in Africa. However, they still have to find common ground on migration, security management, and fundamental values. In March 2020, the European Commission and the High Representative of the EU for Foreign and Security Policy and Vice-President of the European Commission (HR/VP) proposed to build a new and comprehensive partnership with Africa, emphasising the EU's will to strengthen the links between the two continents. In line with this proposed partnership, the European Parliament is expected to discuss on an own-initiative report during its March II plenary session.

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2021

04-02-2021

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Προσεχείς εκδηλώσεις

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Άλλη δραστηριότητα -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Ακρόαση -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Ακρόαση -
IMCO

Εταίροι