Οι σύνδεσμοι που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή τη σελίδα επιτρέπουν την κατανόηση του εσωτερικού τρόπου λειτουργίας του μοναδικού άμεσα εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ
 • Υπηρεσία Έρευνας για τους Βουλευτές

  x

  Υπηρεσία Έρευνας για τους Βουλευτές


  Η Υπηρεσία Έρευνας για τους Βουλευτές παρέχει προσαρμοσμένες ενημερώσεις για βουλευτές, καθώς και έρευνα σχετικά με μείζονες πολιτικές, ζητήματα και νομοθεσία της ΕΕ. Υπάγεται στην EPRS, την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Εκτίμηση Αντικτύπου

  x

  Εκτίμηση Αντικτύπου


  Η Μονάδα Εκτίμησης Αντικτύπου προσδιορίζει τις προβλέψιμες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες της προτεινόμενης νομοθεσίας. Υπάγεται στην EPRS, την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Θεματικά Τμήματα

  x

  Θεματικά Τμήματα


  Τα πέντε θεματικά τμήματα είναι υπεύθυνα να παρέχουν –τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο– ποιοτική ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και παροχή συμβουλών επί των ακολουθούμενων πολιτικών, για λογαριασμό των επιτροπών και άλλων κοινοβουλευτικών οργάνων. Συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες των επιτροπών τις οποίες υποστηρίζουν στη διαμόρφωση νομοθεσίας για τις πολιτικές της ΕΕ και στην άσκηση του σχετικού δημοκρατικού ελέγχου.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Διερεύνηση Επιστημονικών Προοπτικών (STOA)

  x

  Διερεύνηση Επιστημονικών Προοπτικών (STOA)


  Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS), η Διερεύνηση Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) διεξάγει έρευνα και παρέχει συμβουλές στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών και της διερεύνησης επιστημονικών προοπτικών. Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή μελετών και οργανώνει εκδηλώσεις υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Οικονομική Διακυβέρνηση

  x

  Οικονομική Διακυβέρνηση


  Η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης παρέχει στους βουλευτές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέσων οικονομικής διακυβέρνησης και την τραπεζική εποπτεία στην Ένωση, ιδίως στην ευρωζώνη.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Ευρωβαρόμετρο του ΕΚ

  x

  Ευρωβαρόμετρο του ΕΚ


  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί τακτικά έρευνες σχετικά με την κοινή γνώμη στα κράτη μέλη. Οι έρευνες αυτές επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να διατηρεί επαφή με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά το έργο του και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

  x

  Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία


  Οι μελέτες της Μονάδας Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας προσδιορίζουν την ανάγκη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλύοντας το πιθανό όφελος μελλοντικής δράσης εκ μέρους της Ένωσης. Υπάγεται στην EPRS, την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Νομοθετικό Παρατηρητήριο

Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων βήμα με βήμα. Ανακαλύπτουμε τι έχει συμβεί ήδη και τι πρόκειται να συμβεί.

Μητρώο εγγράφων

Το μητρώο εγγράφων συγκεντρώνει όλα τα επίσημα έγγραφα που έχει εκδώσει ή έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 3 Δεκεμβρίου 2001 και μετά. Μπορούμε να τα ψάξουμε με βάση λέξη - κλειδί, συντάκτη, ημερομηνία, αριθμό αναφοράς ή τύπο εγγράφου

Ιστολόγιο EPRS

Το ιστολόγιο (blog) της υπηρεσίας κοινοβουλευτικής έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με την ομάδα ειδικών που βοηθούν τους βουλευτές στις έρευνές τους και στις νομοπαρασκευαστικές εργασίες τους.

ESPAS

Το ESPAS είναι ένα μοναδικό διοργανικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ στον κρίσιμο τομέα του μακρόπνοου σχεδιασμού.

ORBIS - Κόμβος μελετών διερεύνησης προοπτικών

Επισκεφθείτε τη μεγαλύτερη στον κόσμο βιβλιοθήκη μελετών ανάλυσης προοπτικών. Ανακαλύψτε τις μακροπρόθεσμες τάσεις που θα διαμορφώσουν την κοινωνία στο μέλλον. Διαβάστε, μάθετε και παρακολουθήστε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που αφορούν εσάς και όλους τους πολίτες του κόσμου.

URBIS - Κόμβος μελετών εφαρμογής

Οτιδήποτε προερχόμενο από τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες, τις πόλεις και τους κοινωνικούς εταίρους συνδέεται με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα θεματολογικά δελτία είναι μια συνοπτική, αλλά και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης με την οποία παρέχεται μια επισκόπηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Ενημερώνονται τακτικά και διατίθενται είτε μέσω του ιστότοπου του Think Tank είτε μέσω του ειδικού ιστότοπου για τα θεματολογικά δελτία.

Βιβλιοπωλείο της ΕΕ

Όλες οι δημοσιεύσεις της ΕΕ διατίθενται στο Βιβλιοπωλείο της ΕΕ, στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, καθώς και στη βιβλιοθήκη και το αρχείο των δημοσιεύσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.