Προσεχείς εκδηλώσεις

23-09-2019 14:00 - Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol

Άλλη δραστηριότητα - LIBE
Europol's new Headquarters on Eisenhowerlaan in The Hague

The fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG) will take place on 23-24 September 2019 in Brussels. The JPSG brings together Members of national parliaments and the European Parliament to fulfill the scrutiny and oversight on the activities of Europol including on fundamental rights. The JPSG meets at least twice a year. It is Co-Chaired by the European Parliament and the country holding the rotating Presidency of the Council of the European Union.

Αναλυτικότερα

The agenda includes interventions by Europol Executive Director, Ms Catherine De Bolle, Minister of Interior of Finland, Ms Maria Ohisalo, Chairperson of the Europol Management Board, Mr Andrei Linta, or assistant EDPS, Mr Wojciech Wiewiórowski. There are as well high profile discussions on topics such as the findings by the Europol Cooperation Board, the Europol's information management priorities in 2019, review of the Rules of Procedure, as well as a keynote speech by the Commissioner for the Security Union, Sir Julian KING.

Τοποθεσία: European Parliament, József Antall building (JAN) 4Q2, Brussels, Belgium
Τελευταία ενημέρωση: 13-09-2019

Documents received from Europol

Written contributions from Members

   Contribution of the Hungarian Delegation to the JPSG
   Parliament of the Czech Republic: 81th Resolution of the Committee of EU Affairs
   Letter of the Slovenian National Assembly's delegation
   Position of the Irish - Houses of the Oireachtas
   Letter by Ms Mittag and Mr Irmer - Members of the German Bundestag' s delegation to the JPSG
   Developments during the Romanian Presidency
   Report by former Co-Chair Ms FLOREA on the last Europol Management Board meeting
   Consultation for the Draft Multiannual Programming by the Cypriot Delegation to the JPSG
   Position of the Domestic Policy and National Security Committee of the Croatian Parliament regarding the participation of the Danish Parliament in the JPSG on Europol

Amendments

   Comparative table of proposed amendments to the Rules of Procedure
   Amendments tabled by the Co-Chairs of the JPSG on the Danish participation in the JPSG (outcome of the Working Group)
   Amendment from the Delegation of the European Parliament to the JPSG
   Amendments from the Portuguese Delegation to the JPSG
   Amendments from the delegation of the Czech Chamber of Deputies
   Amendments from the Dutch delegation
   Joint amendments tabled by the German delegation, Croatian delegation and Romanian delegation to the JPSG
   Amendment by the German delegation (Bundestag & Bundesrat) to the JPSG
   Letter and amendment from the Head of the Delegation of the Swedish Parliament (the Riksdag) to the JPSG
   Amendments from the Cypriot Delegation to the JPSG

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές