Euroopa Liidu Nõukogu

01-10-2017

Nõukogu on institutsioon, kes võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu ELi õigusakte – määrusi ja direktiive – ning valmistab ette otsuseid ja mittesiduvaid soovitusi. Oma pädevusvaldkonnas võtab nõukogu otsused vastu lihthäälteenamusega, kvalifitseeritud häälteenamusega või ühehäälselt, sõltuvalt nõukogu heakskiitu vajava akti õiguslikust alusest.

Nõukogu on institutsioon, kes võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu ELi õigusakte – määrusi ja direktiive – ning valmistab ette otsuseid ja mittesiduvaid soovitusi. Oma pädevusvaldkonnas võtab nõukogu otsused vastu lihthäälteenamusega, kvalifitseeritud häälteenamusega või ühehäälselt, sõltuvalt nõukogu heakskiitu vajava akti õiguslikust alusest.