Liidu kulud

01-05-2018

Eelarvesse kantavate kulude heakskiitmise eest vastutavad ühiselt Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament. ELi aastaeelarve peab jääma nende ülemmäärade piiresse, mis on eri programmide ja poliitikavaldkondade (näiteks ühtekuuluvus-, põllumajandus- ja välispoliitika) jaoks kokku lepitud mitmeaastases finantsraamistikus. Ootamatu rahavajaduse täitmiseks on ELil olemas paindlikkusinstrumendid. ELi kulutuste mõju suurendamiseks kasutatakse rahastamisvahendeid.

Eelarvesse kantavate kulude heakskiitmise eest vastutavad ühiselt Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament. ELi aastaeelarve peab jääma nende ülemmäärade piiresse, mis on eri programmide ja poliitikavaldkondade (näiteks ühtekuuluvus-, põllumajandus- ja välispoliitika) jaoks kokku lepitud mitmeaastases finantsraamistikus. Ootamatu rahavajaduse täitmiseks on ELil olemas paindlikkusinstrumendid. ELi kulutuste mõju suurendamiseks kasutatakse rahastamisvahendeid.