Ravimid ja meditsiiniseadmed

01-02-2018

Ravimite ja meditsiiniseadmete suhtes kohaldatakse ühtse turu eeskirju ning neil on otsene mõju inimeste tervisele. Rahvatervise kaitseks ja kõnealuste toodete ohutuse tagamiseks on kehtestatud kindel õigusraamistik. See hõlmab kogu tsüklit alates katsetamisest ja uuringutest kuni turule laskmiseks loa andmise, järelevalve ja toote tagasinõudmiseni. Vastuvõetava hinnaga ravimite kättesaadavus, võitlus antimikroobikumiresistentsuse vastu, kliiniliste uuringute eetiline läbiviimine ning teadus- ja arendustegevuse stimuleerimine on vaid mõned peamised küsimused, millega EL selles valdkonnas tegeleb. Et pidada sammu teaduse ja tehnoloogia arenguga ning reageerida tekkivatele terviseohtudele, hinnatakse korrapäraselt seadusandlikke ja poliitilisi meetmeid ning võetakse järelmeetmeid.

Ravimite ja meditsiiniseadmete suhtes kohaldatakse ühtse turu eeskirju ning neil on otsene mõju inimeste tervisele. Rahvatervise kaitseks ja kõnealuste toodete ohutuse tagamiseks on kehtestatud kindel õigusraamistik. See hõlmab kogu tsüklit alates katsetamisest ja uuringutest kuni turule laskmiseks loa andmise, järelevalve ja toote tagasinõudmiseni. Vastuvõetava hinnaga ravimite kättesaadavus, võitlus antimikroobikumiresistentsuse vastu, kliiniliste uuringute eetiline läbiviimine ning teadus- ja arendustegevuse stimuleerimine on vaid mõned peamised küsimused, millega EL selles valdkonnas tegeleb. Et pidada sammu teaduse ja tehnoloogia arenguga ning reageerida tekkivatele terviseohtudele, hinnatakse korrapäraselt seadusandlikke ja poliitilisi meetmeid ning võetakse järelmeetmeid.