Ühine põllumajanduspoliitika pärast 2020. aastat

01-04-2018

2013. aastal lõpule viidud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform jõustus 2015. aastal. Euroopa Liidu institutsioonid on teinud endale ülesandeks võtta enne praeguse perioodi lõppu (2020) vastu uus reform, pidades seejuures silmas mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027.

2013. aastal lõpule viidud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform jõustus 2015. aastal. Euroopa Liidu institutsioonid on teinud endale ülesandeks võtta enne praeguse perioodi lõppu (2020) vastu uus reform, pidades seejuures silmas mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027.