ELi kalavarude majandamine

01-01-2018

Kalavarude majandamine ühise kalanduspoliitika raames põhineb vajadusel tagada mere bioloogiliste ressursside keskkonnasäästlik kasutamine ja sektori pikaajaline elujõulisus. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja tehnilisi meetmeid.

Kalavarude majandamine ühise kalanduspoliitika raames põhineb vajadusel tagada mere bioloogiliste ressursside keskkonnasäästlik kasutamine ja sektori pikaajaline elujõulisus. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja tehnilisi meetmeid.