Vesiviljelustoodang Euroopa Liidus

01-01-2018

Vesiviljelustoodang püsib Euroopa Liidus suhteliselt muutumatuna, võrreldes tehistingimustes peetavate mereandide tootmise kasvuga mujal maailmas. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Komisjon püüdnud ELi tootmispotentsiaali mitmete strateegia- ja suunisdokumentide avaldamise kaudu ära kasutada ning 2016. aastal loodi vesiviljeluse nõuandekomisjon. See organ koosneb valdkonna ja muude sidusrühmade organisatsioonide esindajatest ning tegeleb Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide nõustamisega.

Vesiviljelustoodang püsib Euroopa Liidus suhteliselt muutumatuna, võrreldes tehistingimustes peetavate mereandide tootmise kasvuga mujal maailmas. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Komisjon püüdnud ELi tootmispotentsiaali mitmete strateegia- ja suunisdokumentide avaldamise kaudu ära kasutada ning 2016. aastal loodi vesiviljeluse nõuandekomisjon. See organ koosneb valdkonna ja muude sidusrühmade organisatsioonide esindajatest ning tegeleb Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide nõustamisega.