Euroopa kalandus arvudes

01-01-2018

Alljärgnevates tabelites esitatakse olulisemad statistilised andmed mitmete ühise kalanduspoliitikaga seotud valdkondade kohta: liikmesriikide kalalaevastik 2020. aastal (I tabel), tööhõive olukord kalandus- (2017), vesiviljelus- (2016) ja kalatöötlemissektorites (2017) (II tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmine, import ja eksport 2017. aastal (III tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete nähtav tarbimine ja tarbimine elaniku kohta 2017. aastal (IV tabel) ning vahendite eraldamine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastatel 2014–2020 (V tabel).

Alljärgnevates tabelites esitatakse olulisemad statistilised andmed mitmete ühise kalanduspoliitikaga seotud valdkondade kohta: liikmesriikide kalalaevastik 2020. aastal (I tabel), tööhõive olukord kalandus- (2017), vesiviljelus- (2016) ja kalatöötlemissektorites (2017) (II tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmine, import ja eksport 2017. aastal (III tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete nähtav tarbimine ja tarbimine elaniku kohta 2017. aastal (IV tabel) ning vahendite eraldamine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastatel 2014–2020 (V tabel).