Maanteetransport: liiklus- ja ohutuseeskirjad

01-02-2018

Üks ELi eesmärke aastatel 2010–2020 oli Euroopa liiklusohutusala loomine. Et see valdkond kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse, käsitlevad ELi meetmed peamiselt sõidukite tehnoseisundit, ohtlike kaupade vedu ja teede ohutust.

Üks ELi eesmärke aastatel 2010–2020 oli Euroopa liiklusohutusala loomine. Et see valdkond kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse, käsitlevad ELi meetmed peamiselt sõidukite tehnoseisundit, ohtlike kaupade vedu ja teede ohutust.