Arengupoliitika ülevaade

01-01-2018

Arengupoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika keskmes. Selle eesmärk on kaotada vaesus, kindlustada jätkusuutlikku majanduskasvu, kaitsta inimõigusi ja demokraatiat, edendada soolist võrdõiguslikkust ning lahendada keskkonna- ja kliimaprobleeme. EL tegutseb kogu maailmas ja on maailma suurim arenguabi andja. Tõhusaks abistamiseks on ülimalt tähtis teha koostööd ELi liikmesriikidega ja järgida ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030.

Arengupoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika keskmes. Selle eesmärk on kaotada vaesus, kindlustada jätkusuutlikku majanduskasvu, kaitsta inimõigusi ja demokraatiat, edendada soolist võrdõiguslikkust ning lahendada keskkonna- ja kliimaprobleeme. EL tegutseb kogu maailmas ja on maailma suurim arenguabi andja. Tõhusaks abistamiseks on ülimalt tähtis teha koostööd ELi liikmesriikidega ja järgida ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030.