Valitsustevahelised otsustamismenetlused

01-02-2018

Ühises välis- ja julgeolekupoliitikas ning mitmes muus valdkonnas, näiteks tõhustatud koostöö, teatavate ametissenimetamiste ja lepingute läbivaatamise puhul, kasutatakse seadusandlikust tavamenetlusest erinevaid otsustamismenetlusi. Nende valdkondade otsustamismenetlustes on keskse tähtsusega tugev valitsustevaheline koostöö. Riigivõlakriisi probleemidest tingituna on selliste otsustamismehhanismide kasutamine suurenenud, eelkõige Euroopa majanduse juhtimise raamistikus.

Ühises välis- ja julgeolekupoliitikas ning mitmes muus valdkonnas, näiteks tõhustatud koostöö, teatavate ametissenimetamiste ja lepingute läbivaatamise puhul, kasutatakse seadusandlikust tavamenetlusest erinevaid otsustamismenetlusi. Nende valdkondade otsustamismenetlustes on keskse tähtsusega tugev valitsustevaheline koostöö. Riigivõlakriisi probleemidest tingituna on selliste otsustamismehhanismide kasutamine suurenenud, eelkõige Euroopa majanduse juhtimise raamistikus.