Kõikjale ulatuv digitaalne ühtne turg

01-11-2017

Digitaalne ühtne turg hoogustab majandust ning parandab tänu e-kaubandusele ja e-valitsusele elukvaliteeti. Äri- ja valitsemisteenused lähevad fikseeritud platvormidelt üle mobiilsetele platvormidele ja sõltuvad üha vähem asukohast. Sellised arengud nõuavad Euroopa õigusraamistikku, mis soodustaks pilvandmetöötluse ja piirideta mobiilse andmeside arendamist, kaitstes seejuures eraelu puutumatust, isikuandmeid ja küberturvalisust. Parlamendi tulemuslik õigusalane töö Euroopa digitaalse ühtse turu ülesehitamisel toetab Euroopa majanduskasvu 177 miljardi euroga aastas.

Digitaalne ühtne turg hoogustab majandust ning parandab tänu e-kaubandusele ja e-valitsusele elukvaliteeti. Äri- ja valitsemisteenused lähevad fikseeritud platvormidelt üle mobiilsetele platvormidele ja sõltuvad üha vähem asukohast. Sellised arengud nõuavad Euroopa õigusraamistikku, mis soodustaks pilvandmetöötluse ja piirideta mobiilse andmeside arendamist, kaitstes seejuures eraelu puutumatust, isikuandmeid ja küberturvalisust. Parlamendi tulemuslik õigusalane töö Euroopa digitaalse ühtse turu ülesehitamisel toetab Euroopa majanduskasvu 177 miljardi euroga aastas.