Tööhõive- ja sotsiaalpoliitika: üldpõhimõtted

01-01-2018

Euroopa integratsioon on aastatega toonud kaasa märkimisväärse sotsiaalse arengu. Värskeim näide sellest on Euroopa sotsiaalõiguste samba väljakuulutamine, millega kinnitatakse ELi tahet tagada kogu liidus paremad töö- ja elutingimused.

Euroopa integratsioon on aastatega toonud kaasa märkimisväärse sotsiaalse arengu. Värskeim näide sellest on Euroopa sotsiaalõiguste samba väljakuulutamine, millega kinnitatakse ELi tahet tagada kogu liidus paremad töö- ja elutingimused.