Võitlus vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu

01-04-2018

Liikmesriikide toetamisel vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastases võitluses seab Euroopa Liit eesmärgiks tugevdada Euroopa ühiskonna kaasamist ja ühtekuuluvustunnet ning teha võimalused ja vahendid kõigile kodanikele võrdselt kättesaadavaks.

Liikmesriikide toetamisel vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastases võitluses seab Euroopa Liit eesmärgiks tugevdada Euroopa ühiskonna kaasamist ja ühtekuuluvustunnet ning teha võimalused ja vahendid kõigile kodanikele võrdselt kättesaadavaks.