Töötajate õigus saada teavet, olla ära kuulatud ja osaleda otsustamisel

01-02-2018

Euroopa Liit täiendab töötajate teavitamise ja ärakuulamise alaste õiguste valdkonnas liikmesriikide meetmeid, kehtestades direktiivide abil miinimumnõudeid või võttes meetmeid, mille eesmärk on ergutada liikmesriikide koostööd.

Euroopa Liit täiendab töötajate teavitamise ja ärakuulamise alaste õiguste valdkonnas liikmesriikide meetmeid, kehtestades direktiivide abil miinimumnõudeid või võttes meetmeid, mille eesmärk on ergutada liikmesriikide koostööd.