Tööhõivepoliitika

01-01-2018

Strateegia „Euroopa 2020“ üks peamisi eesmärke on luua rohkem ja paremaid töökohti. Euroopa tööhõivestrateegia koos selle järelevalveprotsessi ja seonduvate rahastamisvahenditega aitab kaasa nn pehmele koordineerimisele. ELi õigus on oluline teatavates valdkondades, isegi kui vastutus tööhõive- ja sotsiaalpoliitika eest lasub peamiselt liikmesriikide valitsustel.

Strateegia „Euroopa 2020“ üks peamisi eesmärke on luua rohkem ja paremaid töökohti. Euroopa tööhõivestrateegia koos selle järelevalveprotsessi ja seonduvate rahastamisvahenditega aitab kaasa nn pehmele koordineerimisele. ELi õigus on oluline teatavates valdkondades, isegi kui vastutus tööhõive- ja sotsiaalpoliitika eest lasub peamiselt liikmesriikide valitsustel.