Euroopa Sotsiaalfond

01-02-2018

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) loodi Rooma lepinguga, et soodustada töötajate liikuvust ja tööhõivevõimalusi ühisturul. Sotsiaalfondi ülesandeid ja toimimisreegleid on hiljem muudetud, et võtta arvesse muutusi liikmesriikide majanduses ja tööhõives ning ELi tasandil määratud poliitiliste prioriteetide muutumist.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) loodi Rooma lepinguga, et soodustada töötajate liikuvust ja tööhõivevõimalusi ühisturul. Sotsiaalfondi ülesandeid ja toimimisreegleid on hiljem muudetud, et võtta arvesse muutusi liikmesriikide majanduses ja tööhõives ning ELi tasandil määratud poliitiliste prioriteetide muutumist.