Kestlik tarbimine ja tootmine

01-11-2017

Kestlik majanduskasv on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke. Kuna loodusvarasid jääb maailmas üha napimaks, peavad nii tootjad kui ka tarbijad leidma võimalusi, kuidas vähemaga rohkem ära teha. Et tulla selle probleemiga toime ajal, mil kliima kiirelt muutub ning nõudlus energia ja ressursside järele üha kasvab, on EL võtnud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja teinud algatusi, mille eesmärk on kestlik tarbimine ja tootmine. Need peaksid parandama toodete üldist keskkonnatoimet kogu nende olelusringi vältel, edendama nõudlust paremate toodete ja tootmistehnoloogiate järele ning aitama tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Kestlik majanduskasv on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke. Kuna loodusvarasid jääb maailmas üha napimaks, peavad nii tootjad kui ka tarbijad leidma võimalusi, kuidas vähemaga rohkem ära teha. Et tulla selle probleemiga toime ajal, mil kliima kiirelt muutub ning nõudlus energia ja ressursside järele üha kasvab, on EL võtnud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja teinud algatusi, mille eesmärk on kestlik tarbimine ja tootmine. Need peaksid parandama toodete üldist keskkonnatoimet kogu nende olelusringi vältel, edendama nõudlust paremate toodete ja tootmistehnoloogiate järele ning aitama tarbijatel teha teadlikke valikuid.